Střední škola automobilní v Holicích je vybavena nejmodernější servisní technikou v České republice…

Holice – Střední škola automobilní prošla od svého založení v roce 1951 největší modernizací, která stála téměř 50 milionů korun. Studenti mají nové učebny pro odborný výcvik s automobilním zaměřením a také nové dílny a praxe. V těchto dílnách najdeme nejmodernější diagnostické zařízení a servisní techniku. Studenti mají ve škole velmi dobré podmínky, jelikož vše je umístěno v jednom areálu, ať už se jedná o učebny, dílny, ubytování či jídelnu.

Střední škola automobilní nabízí studijní a učební obory. Dva obory jsou čtyřleté ukončené maturitou a jedná se o obory: Autotronik a Dopravní prostředky – silniční doprava. Škola nabízí nástavbové studium ukončené maturitou – obor Provozní technika. Škola také nabízí 5 tříletých oborů, a to: Mechanik opravář motorových vozidel – automechanik, Mechanik opravář motorových vozidel – mechanik opravář jednostopých vozidel, Autoelektrikář, Karosář a Logistik – operátor dopravy a skladování. Každý žák v rámci studia získá řidičský průkaz skupiny „B“, vybrané obory nabízejí dokonce i skupinu „C“. O všechny obory jeví studenti obrovský zájem, a tak je každoročně škola naplněna. Kapacita Střední školy automobilní v Holicích je 509 žáků.

„Holická automobilka je školou, která se dlouhodobě prosazuje nejen v rámci různých projektů a soutěží, ale co je důležitější také na trhu práce, což je jasným důkazem toho, že je oborová skladba správně složená a studenti získají takové dovednosti, aby následně neměli problém získat zaměstnání. Zároveň se jedná o školu, která nikdy neměla problémy s naplněností a míří do ní žáci nejen z našeho, ale i sousedních krajů,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Ředitel školy Michal Šedivka dodává: „Museli jsme už některé děti odmítat, a tak jsme hledali prostory na rozšíření. Najednou se objevila možnost koupení areálu sousedícího se školou. Vlastnili jsme areál v Dolní Rovni, který využíváme částečně na ubytování našich žáků. Podařilo se nám část areálu směnit za areál sousedící se školou, který jsme díky přispění Pardubického kraje mohli odkoupit a začít plánovat rekonstrukci.“

Střední škola automobilní v Holicích je vybavena nejmodernější servisní technikou v České republice
« 2 z 4 »

Po odkoupení areálu nastala fáze projektové dokumentace na přestavbu hal. Stavba byla rozdělena do dvou fází na rekonstrukce a zateplení. Tři budovy byly zrekonstruovány a pět jich bylo zatepleno. Celkové náklady na rekonstrukce činily okolo 50 milionů korun. Obnova střední školy byla nutná, protože poptávka po zaměstnancích v automobilovém průmyslu je obrovská. Mnohdy škola v Holicích nestíhá produkovat tolik vyučených studentů, jaká je poptávka. Udržet rostoucí trend v poskytování trvale kvalitního vzdělávání žáků a přípravě odborníků ve svém oboru je stále těžší, ale pedagogové a odborníci Střední školy automobilní to zvládají.

„Rekonstrukce budov za pomoci evropských fondů se povedla na výbornou. Střední škola automobilní v Holicích má obrovskou perspektivu. Studenti zde pracují se špičkovými technologiemi včetně hybridních motorů. Nečekala jsem, že se učí dokonce i servis elektrokol. To jen rozšiřuje možnost jejich budoucího uplatnění. Firmy se o ně doslova poperou. Gratuluji panu řediteli a jeho škole, že dotaci získal a jen si přeji, aby takových škol bylo v naší republice více,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

„Chceme nadále držet krok s novými technologiemi, abychom mohli žákům nabízet výuku na nejmodernějších strojích. Máme připravené další projekty, kterými bychom chtěli naši střední školu dále rozvíjet. Jedním z nich je projekt na dobíjecí stanici na elektromobily nebo další projekty, které budou zvelebovat prostředí střední školy, a to na splaškovou vodu či venkovní víceúčelové hřiště,“ uvádí ředitel Střední školy automobilní Michal Šedivka.

„Projekt na modernizaci dílen a učeben je součástí velkého balíku projektů z Integrovaného regionálního operačního programu, které se nám postupně daří dokončovat a tím posouvat zázemí a možnosti našich středních škol. Investovaná částka se v tomto případě pohybuje okolo 50 milionů korun. Nyní chystáme výstavbu multifunkčního hřiště pro tělesnou výchovu, protože v areálu školy v současné době žádné hřiště není. Důležité je také vybudování dobíjecí stanice pro elektromobily, jelikož se jedná o nastupující trend a právě v areálu našich automobilních škol by měla mít stanice své místo,“ doplnil hejtman Netolický.

Ve škole je také školicí středisko, které nabízí vzdělávací program a rozvoj dalšího profesního vzdělávání. Školí se zde lidé v dopravě. Najdeme tu kurzy jako je školení řidičů nákladní a autobusové dopravy, autodiagnostiku, emisní systémy motorových vozidel a další. Škola rovněž nabízí rekvalifikační kurzy. Automobilní škola slouží i veřejnosti, takže studenti zažívají, jak vše funguje v praxi. Vybraní studenti také vyjíždějí na zahraniční stáže do automobilek, kde vidí v reálu, jak vše probíhá. Partnerství, které se dále rozvíjí, přináší rostoucí hodnotu žákům a budoucím zaměstnavatelům.

Zdroj a foto: DAK production s.r.o.

  •  
  •