Stavba terminálu veřejné dopravy v Chrudimi začíná…

Chrudim – S počátkem října započne významná a dlouho očekávaná stavba terminálu veřejné dopravy v Chrudimi, 1. října dojde k oficiálnímu předání staveniště. Rozsáhlá přestavba lokality kolem železničního nádraží bude dokončena do konce října příštího roku.

Nový dopravní terminál před železniční stanicí a v blízkosti autobusového nádraží v Chrudimi se má stát důležitým přestupním uzlem regionální dopravy a má přispět k pohodlnějšímu a díky tomu také k intenzivnějšímu využívání veřejné dopravy v Chrudimi a okolí.

Modernizace infrastruktury pro provozování hromadné dopravy umožní komfortnější přestup pro cyklisty nebo pěší, zvýší bezpečnost silničního provozu a upraví možnosti parkování automobilů a jízdních kol.

Přestavba ulice Čs. armády v okolí nádraží zahrnuje změnu parkovacích dispozic s přestavbou stávajících parkovacích stání a vybudováním stání nových v celkovém počtu 108 míst. Projekt počítá s místy ve vazbě na následné použití hromadné dopravy (režim P+R, zaparkuj a jeď), přibydou též dvě stání pro rychlý nástup a výstup označená K+R. Některá stání je nutné vyhradit pro potřeby ČD, SŽDC a České pošty, samozřejmostí jsou stání pro vozíčkáře. Novinkou bude čtveřice parkovacích míst u dvou dobíjecích stanic pro elektromobily.

„Zlepšení vazeb mezi jednotlivými druhy veřejné dopravy je sice hlavním, ale ne jediným cílem projektu. Podobné prostory jsou často vůbec prvním kontaktem návštěvníka s obcí, v našem případě s krásným historickým městem. Úsilí tedy směřuje také k celkové kultivaci prostoru chrudimského přednádraží,“ říká starosta města František Pilný.

Ulice Čs. armády se v prostoru přednádraží promění v náměstí vydlážděné žulou, mikroklima zpříjemní originálně výtvarně pojednaná kamenná kašna, přibydou také nové stromy a lavičky. Elektronická tabule s odjezdy autobusů MHD cestujícím zpřehlední přestupy.

„Původní záměr přerodu dopravního uzlu počítal i s úpravami autobusového nádraží. To však město nevlastní a jeho majitel se k projektu bohužel nepřipojil,“ říká místostarosta Aleš Nunvář.

Stavbou terminálu veřejné dopravy však investicím v této lokalitě ještě není konec. „V tuto chvíli připravujeme další pokračování. Například výstavbu parkoviště poblíž Škroupovy ulice, které by sloužilo jak cestujícím, tak i návštěvníkům nedalekého hřbitova. Vítaná by byla také lávka přes železniční koleje směrem ke Skřivánku. Vše ale bude záležet na dalších dotacích z ITI. Další vyjednávání vedeme,“ dodává starosta.

Zakázky v hodnotě 62 606 410 korun vč. DPH se ujme společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA. Projekt 30 miliony spolufinancuje Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu a v rámci Integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace, podíl státního rozpočtu činí 1 764 705 Kč.

Dne 1.10.2019 budou zahájeny práce na stavbě „Terminál veřejné dopravy Chrudim“

Plochy dotčené stavbou v roce 2019 jsou znázorněny na situačním plánku (příloha č. 1).

V I. etapě, která potrvá od 1.10.2019 do 24.10.2019, budou stavební práce v ulici Čs. armády a v prostoru autobusového nádraží probíhat za dopravního omezení – viz příloha č. 2.

Průjezd ulicí Čs. armády zůstane zachován ve standardním režimu (směrech), omezena bude pouze rychlost v úseku křižovatky s ulicí Rooseveltova na 30 km/hod. 

Provoz městské autobusové dopravy nebude v této etapě stavbou dotčen.

V provozu linkové (meziměstské) autobusové dopravy dojde k přesunutí 1. nástupiště do prostoru zrušeného (odbouraného) posledního autobusového stanoviště (u podchodu pod železniční tratí do ulice Olbrachtova).Provoz na ostatních nástupištích zůstane beze změn.

Terminál veřejné dopravy Chrudim - příloha 1
« 1 z 3 »

Od 30.9.2019 bude zakázáno parkování vozidel na parkovacím zálivu proti autobusovému nádraží (před č.p. 539 – 639), tento prostor bude sloužit pro odstavování čekajících linkových autobusů.

1.10.2019 budou rovněž zahájeny práce na výstavbě parkovacích ploch v prostoru vlakového nádraží. Pro příjezd techniky na staveniště a zachování provozu pošty budou zřízeny (otevřeny) dva sjezdy přes parkoviště z ulice Čs. armády (viz příloha č. 3). Dojde tak ke zrušení několika parkovacích míst v prostoru parkoviště.

Žádáme řidiče, aby respektovali umístěné dopravní značení a svá vozidla z parkovacího zálivu proti autobusovému nádraží a z parkovacích míst před sjezdy k výše uvedeným termínům odstranili (přeparkovali).

Za dopravní komplikace se omlouváme. O dalším průběhu stavby a s ní spojených dopravních opatřeních vás budeme v časovém předstihu informovat.

Zdroj a foto: Městský úřad Chrudim

  •  
  •