Stavba přivaděčů k dálnici pokračuje podle plánu…

Pardubice – Pardubický kraj – Pravidelně se schází na kontrolních dnech zástupci Pardubického kraje se zástupci samosprávy a zástupci Správy údržby a silnic, aby zkontrolovali postup prací přivaděčů k budoucí dálnic D35. Jednání v polovině února se zúčastnili náměstci hejtmana Roman Línek a Michal Kortyš.

Po schválení územního plánu v roce 2006 byla vyjasněna situace, kudy povede dálnice D35 mezi Vysokým Mýtem a Moravskou Třebovou. V témže roce uzavřel Pardubický kraj s Vládou České republiky memorandum. „Stát se zavázal k financování a výstavbě přivaděčů z klíčových částí kraje,“ připomenul náměstek Roman Línek, který stál u podpisu memoranda.  V roce 2017 došlo ke konkretizaci plánů výstavby a potvrzení částky 2,7 miliardy korun určených na výstavbu potřebných komunikací.

V současné době je hotová projektová příprava na pět přivaděčů.  Práce v úseku Choceň – Libchavy na silnici II/312   jsou rozděleny na čtyři části a v úseku Černa za Bory – Dašice na silnici II/322 na dvě části.

„Všechny přivaděče jsou ve vysokém stádiu projektování. Probíhají povolovací řízení na správních úřadech. Na úseku Litomyšl – Česká Třebová silnice II/358 se pracuje a letos bude dokončen. Cena za výstavbu je 140 milionů korun. V letošním roce by také měli začít práce na úseku Ústí nad Orlicí – Litomyšl silnice II/360, který je v hodnotě 100 miliónů korun,“ sdělil Roman Línek, náměstek odpovědný za investice

Nejdelší a nejdražší úsek v hodnotě (250 miliónů korun) by mohl byt započat v roce 2021. Zbývá však vyřešit detaily, o kterých se intenzivně jedná. Jedná se nejen o technické komplikace, ale čeká se také na rozhodnutí EIA. Je potřeba vyřešit zanesení hlukových studií do projektové dokumentace nebo dořešit majetková vypořádání.

„Vedeme intenzivní jednání jak s majiteli pozemků, tak s představiteli dotčených samospráv.  Snažíme se vyjít vstříc všem dotčeným stranám, ale především chceme začít stavět co nejdříve,“ sdělil Michal Kortyš, náměstek odpovědný za dopravu.

Stejně postupuje vedení Pardubického kraje i v úseku Černá za Bory – Dašice, silnice II/322. Zde by se stavba za 500 miliónů korun měla začít stavět v roce 2022.

Posledním stavební trasou je propojení silnic D35 a I/35 (Rokytno -. Býšť) za 300 miliónů korun. „Na tomto úseku nejsou dosud zcela vyjasněny požadavky zúčastněných stran, a proto svolávám veřejné slyšení na úřadě. Chci všem objasnit způsob výstavby a vyjasnit si, jaký význam má obchat pro obyvatele obce. Dále jak se výstavba projeví na dopravní situaci, která má dopad až do Královehradeckého kraje,“ dodal Michal Kortyš. 

Zdroj a foto: Pardubický kraj

 •  
 •  
 • První milník v realizaci Revitalizace letního stadionu splněn…
 • Pardubice – Dnes byly členům zastupitelstva statutárního města Pardubice zástupci společnosti PORR a.s. představeny a prezentovány finální vizualizace projektu Revitalizace

  •  
  •  
 • Silný vítr řádí v Pardubicích…
 • Pardubice – Silný vítr v Pardubicích nám přivál také několik událostí. První byly létající polystyrenové desky nad křižovatkou u Domu

  •  
  •  
 • Pardubický kraj dohlíží na výstavbu centrálního příjmu v Pardubické nemocnici…
 • Pardubice – Radním Pardubického kraje bude čtyřikrát do roka předávat kontrolní zprávu z výstavby pavilonu urgentního příjmu s centralizací akutních provozu v Pardubické

  •  
  •  
 • Pizza za 76 korun, palačinka za 35 korun. Díky nové pardubické fast foodové restauraci POE POE to není sen, ale realita!
 • Pardubice – Na „kulatém“ rohu pardubické třídy Míru a Masarykova náměstí, v místě, kde dříve sídlila banka, vznikla nová moderní fast

  •  
  •  
 • Večer splněných přání s odtahem vozidla…
 • Pardubice – Pro dobrotu na žebrotu. O platnosti tohoto úsloví se hlídky strážníků přesvědčují s pravidelností tak železnou, že by z toho

  •  
  •