Stavba nejdelšího tunelu bude problematická. Kraj chce záruky

Svitavsko – Na území Pardubického kraje má během dvou let začít růst na českém území unikátní stavba. Dálniční tunel Dětřichov má měřit necelé čtyři kilometry a bude součástí úseku Opatovec – Staré Město na dálnici D35. Pro stávající silnice v kraji to znamená extrémní zátěž. Kraj bude od státu požadovat záruky, že silnice využívané stavbaři dostanou patřičnou péči.

Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby, před nedávnem ohlásilo, že stavět by se mohlo začít přibližně za dva roky. Tunel má být vůbec nejdelší v České republice a tvořit ho mají dva tubusy, každý z nich pojme dva jízdní pruhy.

„Při této stavbě dojde k enormnímu přesunu stavebních i vytěžených hmot. Máme obavy z toho, že dopravci budou využívat všech okolních silnic, ať už se jedná o silnice první, druhé či třetí třídy nebo i účelových komunikací. Pardubický kraj bude od Ministerstva dopravy požadovat záruky toho, že se silnicím dostane úprav před zahájením stavby a také oprav po jejím ukončení," uvedl Michal Kortyš, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu.

Při stavbě předchozích úseků dálnice D35 se totiž často stávalo, že dopravci nevyužívali pouze komunikací, na jejichž užívání byli s krajem domluveni, ale také dalších silnic. Ty potom zůstaly rozbité bez nároku na opravy hrazené státem. „Přitom silnice v okolí budoucího tunelu jsou velice úzké. Pro řidiče, kteří tudy jezdí, bude stavba tunelu znamenat minimálně tři roky výrazného nepohodlí. S ohledem na zkušenosti ze stavby předchozích úseků předpokládám, že silnice budou pokryté prachem a bahnem, a to nemluvím o zpomalení dopravy v okolí," řekl Kortyš.

Stavba tunelu je důležitou součástí budoucí komunikace D35. Dálnice zjednoduší cestování směrem na Moravu a slibuje vyšší bezpečnost provozu. „Jsme samozřejmě velice rádi, že dálnice vzniká. Nicméně jsme zaznamenali potíže při stavbách předchozích úseků a tentokrát bychom chtěli mít pravidla pro pohyb stavební techniky a úhradu příprav a oprav komunikací jasně daná. Jsme rádi, že s ministerstvem vedeme jednání, která by měla směřovat k zahájení stavby v oboustranné spokojenosti," řekl Kortyš.

Úsek dálnice D35 Opatovec – Časy by se měl začít stavět přibližně za dva roky a bude posledním úsekem vedoucím přes Pardubický kraj. Navazovat bude na další úsek dálnice na území Olomouckého kraje do Mohelnice.

Úsek dálnice mezi Opatovcem a Starým Městem má být necelých 17 kilometrů dlouhý a jeho součástí bude celá řada mostů a také několik tunelů. Ten nejdelší je právě tunel Dětřichov. Svou délkou překoná zatím nejdelší tunel Panenská i Bubenečský tunel. K jeho stavbě se přistoupilo kvůli složitému terénu. Bude čtyřpruhový s maximální povolenou rychlostí 100 kilometrů v hodině.

Po dokončení by se měla dálnice D35 spolu s dálnicí D11 stát alternativní trasou k přetížené dálnici D1, čímž bude možné rozdělit dopravní zátěž z dálnice D1 mezi dvě komunikace stejného dopravního významu.

Neexistencí přeložky D35 trpí zejména lidé v obcích ležících na současné silnici I/35. Realizací souboru staveb dojde ke snížení dopravní zátěže v průjezdních úsecích obcemi, a tím ke snížení hlukové zátěže obyvatel obcí a zlepšení jejich životního prostředí. Výstavbou dálnice lze očekávat výrazné snížení nehodovosti, neboť vedení trasy mimo zastavěné částí obcí snižuje riziko kolize s chodci nebo cyklisty. Dalším přínosem je zvýšení jízdních rychlostí na dálnici, čímž dojde k úsporám času cestujících.

Autor: PhDr. Zuzana Nováková – oddělení komunikace / Pardubický kraj
Zdroj a foto: Pardubický kraj