Statik povolil návrat dětí na Studánku…

Pardubice – Žáci druhého stupně základní školy Studánka se mohou 10. září vrátit do své školy. Rozhodl o tom posudek statika, který měl zjistit, jakým rizikem je průhyb stropů ve druhém nadzemním podlaží, odhalený při rekonstrukci učeben v jednom z pavilonů školy. Podle posudku bude možné prostory používat po podepření stropů.

Prostory, s výjimkou pavilonu kde probíhají práce na stavbě odborných učeben, budou k výuce připraveny v pondělí. Statik doporučil dvě řešení, jak zajistit stoprocentní bezpečnost školáků, město pro jistotu využije obě možnosti. Zajistí podepření stropních desek ve druhém podlaží podpěrou o únosnosti devíti tun a zároveň i pravidelné týdenní kontroly neporušenosti a celistvosti spodního líce stropních konstrukcí, o kterých budou vedeny i zápisy. Magistrát zároveň zahájil kroky k tomu, aby ještě letos začala definitivní úprava stropních konstrukcí školy.

„Pro město je zajištění bezpečného provozu priorita, rodiče si mohou být jistí, že jsme udělali maximum možného,“ řekla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková. „Město zkontroluje všechny školy a školky pocházející z poloviny minulého století stavěné stejným technologickým postupem jako Studánka,“ doplnila náměstkyně.

Zdroj: Magistrát města Pardubic
Foto: Základní škola Pardubice – Studánka

  •  
  •