Stát spouští Milostivé léto na exekuce vedené vůči státním institucím a podnikům. Po splacení jistiny odpustí veškeré úroky z prodlení, sankce či náklady na vymáhání…

ČR – Po dobu 3 měsíců – od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 – mohou lidé v exekuci vedené vůči státu nebo podniku s většinovou majetkovou účastí státu využít institut Milostivého léta. Tato jednorázová akce umožní dlužníkům zbavit se exekučních poplatků, penále a úroků, které ve většině případů mnohonásobně navyšují původní výši dluhu, a komplikují tak jeho splacení. Dlužník musí splatit jistinu a uhradit poplatek 908 korun za ukončení exekuce.

Exekuce na dluhy u dopravních podniků, nemocnic, zdravotních pojišťoven, dodavatelů energií jako ČEZ, Pražská energetika, nebo Pražská plynárenská, ale i u podniků jako Mostecká bytová nebo veřejnoprávních médií jako je Česká televize a Český rozhlas – na to vše se vztahuje takzvané Milostivé léto, které umožní ukončit exekuční řízení vedené vůči státu, obci nebo jimi většinově vlastněným institucím. Dlužník v exekuci musí uhradit náklady na ukončení exekuce ve výši 908 korun a splatit původní dluh, tedy jistinu. ‚‚Milostivé léto se naopak nevztahuje na exekuce vedené přímo státem, tedy na tzv. správní nebo daňové exekuce, které jsou nejčastěji vymáhané celní správou, finanční správou či státní správou sociálního zabezpečení. Mezi podmínky pak také patří, že dlužník nesmí být v insolvenci,‘‘ vysvětluje šéf Institutu prevence a řešení předlužení Radek Hábl.

Při zájmu o využití institutu milostivého léta musí dlužníci kontaktovat exekutora, u nějž je dluh exekučně vymáhán, zjistit výši jistiny, tedy původní dlužné částky a tu následně obratem spolu s poplatkem na ukončení exekuce ve výši 908 korun uhradit dle platebních pokynů na účet exekutora s oznámením, že milostivého léta využívají. Úhrada musí být na účtě připsána nejpozději 28. ledna 2022. Dlužník má po domluvě s exekutorem možnost rozložit si úhradu na splátky. Opět platí, že poslední splátka musí být připsána do uplynutí lednové lhůty. Na stránkách webové aplikace nedluzimstatu.cz/milostive-leto najdou občané vzor žádosti o vyčíslení dlužné jistiny i podrobný návod, jak krok za krokem postupovat.

Výhody Milostivého léta, které bylo přijato s novelizací exekučního řádu v letošním létě, shrnuje Radek Hábl: ‚‚Stát dlužníkům odpustí veškeré úroky a poplatky z prodlení, náklady na vymáhání a další náklady, které dluh navýšily. Ty jsou často příčinou, proč se člověk nemůže dostat z dluhové pasti. Na splacení jistiny, tedy původního dluhu, se totiž v našem systému v mnoha případech vůbec nedostane.‘‘ Milostivé léto se může odhadem týkat 200 až 300 tisíc občanů. ‚‚Očekáváme ale, že zájem bude řádově menší, než zákonodárci původně zamýšleli. Nejen v kontextu zhoršující se ekonomické situace ne každý v exekuci má na to, aby splatil z nízkého příjmu jistinu,‘ komentuje Hábl. Na druhou stranu jsou tu desetitisíce lidí, kterým to může opravdu výrazně pomoci. 

Podle dluhových poradců odpuštění příslušenství dluhu motivuje dlužníky k zaplacení původních závazků. Věřitelé, kterými jsou v tomto případě státní instituce a obce, se tak zároveň dostanou k penězům, které jim občan dluží, a tak i dopad na veřejné rozpočty může být výrazně pozitivní.


***Institut prevence a řešení předlužení je nezávislý think-tank, který se zaměřuje na problematiku zadluženosti domácností, exekucí a osobních bankrotů. Jeho cílem je kultivace českého systému vymáhání pohledávek a nastavení takových podmínek, které by zamezily nemravnému obchodu s dluhy. Poukazuje na problematické oblasti i problematické subjekty. Přináší podrobná data, výzkumy a analýzy. Spolupracuje se zaměstnavateli i dalšími organizacemi, které se této problematice dlouhodobě věnují. Institut byl založen v roce 2019. Více na institut-predluzeni.cz.

Zdroj a foto: Storyhunters

 
 
 • Očkovací kapacity v kraji dostačují zájmu o očkování…
 • Pardubice – Ke svému pravidelnému jednání se ve středu sešla krajská pracovní skupina k očkování. Jejím hlavním úkolem bylo reagovat na

   
   
 • Děti bodovaly, našly telefon i peněženku. Oba nálezy jsou už u svých majitelů…
 • Pardubice – Poslední listopadový den byl ve znamení nejrůznějších nálezů. Strážníci vyjížděli k zapomenutému batohu s injekčními stříkačkami, zatoulanému pejskovi a  předávali

   
   
 • Bulharští Češi…
 • Pardubice – Od 2. do 31. prosince 2021 bude v hale Turistického informačního centra v Pardubicích připravena pro jeho návštěvníky panelová dokumentární

   
   
 • Mikulášský trolejbus…
 • Pardubice – Tuto neděli 5. prosince 2021, pokud neproběhne další zpřísnění opatření proti Covid 19, vyrazí do pardubických ulic historický

   
   
 • Města podél řeky Svitavy plánují rozšíření cyklostezky…
 • Svitavsko – Rozšíření cyklotrasy Svitava 24 směrem od Svitav až do Letovic bylo hlavním tématem jednání hejtmanů Pardubického a Jihomoravského