Společnost Přístav zcelila 40 hektarů pozemků u Svítkova…

Pardubice – Na Krajském úřadu Pardubického kraje se uskutečnilo v minulých dnech společné zasedání představenstva a dozorčí rady Přístav Pardubice a.s. Ta dlouhodobě podporuje dokončení splavnění Labe do Pardubic.

„Společnosti se podařilo zcelit a vlastní 40 ha pozemků v místě, kde územní plán Pardubic počítá s veřejným přístavem poblíž Svítkova. Nejviditelnější současnou investicí ve prospěch splavnění je nový most Mělice – Valy, který financovaly Ředitelství vodních cest (ŘVC) a Pardubický kraj. Ten svými parametry umožní plutí lodí z Pardubic až do Přelouče. Hlavní překážkou propojení splavných úseků Pardubice – Přelouč – Chvaletice – evropská vodní síť je stupeň Přelouč. Ten nyní variantně projektuje ŘVC tak, aby byly vedle plavby i co nejlépe zohledněny priority ochrany životního prostředí,“ řekl Roman Línek, který se za Pardubický kraj jednání zúčastnil.

Největším akcionářem Přístavu Pardubice jsou České přístavy, a. s., které vlastní přes 70 % akcií. Dalšími akcionáři jsou města Pardubice a Přelouč, Pardubický kraj a další drobní vlastníci.

Valná hromada společnosti se uskuteční 7. července 2020 a vedle volby orgánů společnosti bude také schvalovat novou firemní strategii na nejbližší roky.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •