Společné stanovisko smluvních stran k upozornění na neplatnost smlouvy o úpisu akcií…

Pardubice – V pátek, dne 12. 6. 2020, byla v registru smluv řádně zveřejněna akcionářská dohoda týkající se společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., uzavřená mezi městem Pardubice a společností HokejPce 2020 s.r.o. ovládanou Petrem Dědkem. AKCIONÁŘSKÁ DOHODA JE OD TOHOTO DNE PLATNÁ A ÚČINNÁ A SMLUVNÍ STRANY JSOU JÍ VÁZÁNY.  

Ve středu, dne 17. 6. 2020, byla v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. řádně a včas uzavřena mezi společností HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., a HokejPce 2020 s.r.o. Smlouva o úpisu akcií, jejichž emisní kurz společnost HokejPce 2020 s.r.o. řádně a včas splatila. Zveřejnění této smlouvy v registru smluv proběhlo dne 17. 06. 2020. Vznesené pochybnosti ohledně preciznosti uveřejnění zákonem stanovených metadat mohou znamenat právní nejistotu.

Město Pardubice, společnost HokejPce 2020 s.r.o., a HOCKEY CLUB  DYNAMO PARDUBICE a.s. společně analyzují možné důsledky, a jsou připraveni si poskytnout maximální součinnost tak, aby tato záležitost byla řádně dořešena, případně napravena, pokud to bude nutné, a to plně v intencích platné akcionářské dohody.

Smluvní strany předpokládají, že společné právní řešení bude nalezeno v nejbližší době.

Zdroj: Magistrát města Pardubic

  •  
  •