Špičkové vybavení pro CPD získalo podporu zastupitelů…

Pardubice – Pokud mají v areálu Winternitzových automatických mlýnů vzniknout centrální polytechnické dílny (CPD), tak plně vybavené. Shodli se na tom zastupitelé města, kteří na svém dubnovém jednání schválili finální investiční záměr realizace CPD a Galerie města Pardubic (GAMPA) i pokrytí veškerého vybavení dílen zahrnujícího jak potřebné pomůcky, tak audiovizuální techniku.

„Nejrůznější moderní pomůcky a speciální technologie vytvoří z Centrálních polytechnických dílen špičkové vzdělávací centrum nejen v rámci města a kraje, ale i s přesahem mimo republiku. Částka přes 57 milionů korun bude zahrnovat zakoupení pomůcek do jednotlivých odborných učeben a laboratoří, audiovizuálních a prezentačních systémů či vybavení promítacího sálu. Jednotlivé výukové programy v rámci CPD tak budou poutavější, názornější a zábavnější. Pomůcky jsou neoddělitelnou a naprosto klíčovou součástí celého projektu, aby byl úspěšný. Děkuji všem zastupitelům za toto rozhodnutí a podporu," uvádí náměstek primátora pro školství Jakub Rychtecký, který investiční záměr zastupitelům předkládal, s tím, že finanční prostředky ve výši 57,6 milionu korun budou na základě posledního jednání Zastupitelstva města Pardubic vyčleněny v rámci rozpočtu na rok 2021, tedy v době již probíhající realizace stavby.

Výstavba obou projektů by měla být zahájena na začátku roku 2020. Od té doby se část Winternitzových automatických mlýnů díky rekonstrukci, nástavbě a přístavbě bývalého skladu mouky začne postupně měnit na vzdělávací a kulturní centrum plné přednášek a workshopů. Město by při galerii rádo otevřelo také nové Centrum architektury a plánování města Pardubic, kde by byly prezentovány projekty související s rozvojem města, architekturou, urbanismem, veřejným prostorem a územním plánováním a kde by se samospráva mohla setkávat s veřejností. Úprava tohoto území vyjde na 237,3 milionů korun včetně DPH, z čehož na 182,8 milionu korun přijdou Centrální polytechnické dílny, zbylých 54,5 milionu korun tvoří náklady na výstavbu Galerie města Pardubic, která se bude nacházet v 1. a 2. nadzemním podlaží. Oba projekty by přitom měly získat podporu EU. „Budeme usilovat o získání finančních prostředků formou dotace v rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace, která by mohla pokrýt až 55 procent z nákladů na oba projekty. V případě Galerie města Pardubic by město mohlo získat finanční podporu ve výši 15 milionů korun, na realizaci Centrálních polytechnických dílen, které jsou navíc klíčovou investicí pro naplnění Strategie ITI, bychom mohli získat až 115 milionů korun. Dotace z ITI by tedy spolu se státním příspěvkem mohla dosáhnout výše až 150 milionů korun," dodává primátor Pardubic Martin Charvát. Z pohledu dotace se bude jednat o dva samostatné projekty, které však budou realizovány současně jedním zhotovitelem.

Provoz mlýnů byl ukončen 2013, nyní by se zde měly spojit celkem čtyři projekty, které by měly být dokončeny za zhruba tři roky. Kromě městských projektů CPD a GAMPA, které by se veřejnosti měly otevřít v září roku 2022, zde Pardubický kraj chystá rekonstrukci historické budovy mlýna pro potřeby Východočeské galerie a vzniknout zde má také expozice Gočárova muzea v sile včetně úpravy veřejného prostranství.

Zdroj: Magistrát města Pardubic