Sociální zařízení ve výukové části Domu hudby v Pardubicích čeká kompletní rekonstrukce

Pardubice – Brzy uplynou dva roky od rozsáhlé rekonstrukce Domu hudby, během které prošla stavebními úpravami jeho společenská část, a byly vylepšeny energetické parametry budovy. Nyní krajští radní zahájili výběrové řízení na rekonstrukci sociálních zařízení ve výukové části Domu hudby, kterou využívá pardubická konzervatoř.

„Sociální zařízení je po technické stránce za hranicí své životnosti, tudíž i hygienicky nevyhovující. Součástí stavebních úprav bude kompletní výměna instalací zdravotní techniky, elektrotechniky a nefunkční vzduchotechniky a současně také navazující vodovodní a kanalizační instalace v celé budově. Tato investice dobře naváže na nedávnou celkovou rekonstrukci pláště budovy i interiérů společenské části Domu hudby," sdělil náměstek hejtmana pro investice Roman Línek s tím, že dle zadávací dokumentace by měly předpokládané náklady na stavbu činit necelých 19 milionů korun včetně daně.

„Pardubický kraj se snaží školám a školským zařízením dlouhodobě zajišťovat vhodné prostředí k výuce a nepřestává do nich investovat, přestože situaci ztěžuje například růst cen energií. V případě Konzervatoře Pardubice je rekonstrukce této části interiéru opravdu nutná. Realizována bude za plného provozu školy, nemůže však probíhat současně ve všech prostorách," poznamenal radní pro oblast školství Josef Kozel.

Autor: Bc. Denisa Píšová
Zdroj a foto: Pardubický kraj