Sociální služby obdrží další finance

KRAJ – Zastupitelé Pardubického kraje schválili rozdělení dalších dotací na sociální služby ze státního rozpočtu. Tím by se situace v službách měla konečně zklidnit. Poskytovatelé těchto služeb to letos měli o to složitější, že na začátku roku bylo rozpočtové provizorium, a poté byla sociálním službám rozdělena menší částka, než bylo potřeba.

„Od Ministerstva práce a sociálních věcí obdržel Pardubický kraj v rámci dofinancování částku ve výši 152 milionů korun, dohromady s předchozími státními dotacemi je to letos pro sociální služby 1,182 miliardy korun. Díky navýšení státních dotací jsme mohli zároveň podpořit rozvoj kapacit pečovatelské služby a osobní asistenci, aby byla alespoň částečně pokryta vyšší poptávka po těchto službách," uvedl Pavel Šotola, radní pro sociální péči a neziskový sektor Pardubického kraje.

Letos situaci v sociálních službách významně ovlivňuje řada mimořádných skutečností, jako například situace na Ukrajině, zvýšení cen energií a celková inflace. Náklady s tím spojené a nepředvídatelnost financování nepřispívají ke stabilitě sociálních služeb. Právě pro zvýšení stability ve službách Pardubický kraj již před čtyřmi lety zavedl víceleté financování služeb, kdy poskytovatelé vědí, kolik peněz z rozpočtu kraje získají v každém roce, a to po dobu tří let.

Autor: PhDr. Zuzana Nováková
Zdroj a foto: Pardubický kraj