Sociální podniky se mohou díky podpoře města nadále rozvíjet

Pardubice – Podpora inovací, kreativity i handicapovaných osob. Přesně s tímto cílem radnice rozdělila celkem 186 200 korun mezi tři sociální podniky na území města, obecně prospěšnou společnost CEDR Pardubice, sociální podnik Léthó a organizaci Péče o duševní zdraví, které svými projekty napomůžou rozvoji sociální oblasti v Pardubicích. 

„Program, ze kterého město dotační peníze uvolnilo, slouží právě na podporu sociálního podnikání, a to nejen v podobě rozvoje již stávajících podniků, ale i těch nově vznikajících. Za každý nový přírůstek v oblasti sociálního podnikání jsem opravdu rád, jelikož se jedná o veřejně prospěšnou činnost se zaměřením na místní komunitu. Vybrané organizace totiž přednostně zaměstnávají místní obyvatele a pro své potřeby nakupují od místních dodavatelů, takže po ekonomické stránce dochází k rozvoji našeho území," informuje náměstek primátora zodpovědný za sociální politiku Jakub Rychtecký. 

Jednotlivé sociální podniky mají mezi svými zaměstnanci osoby se zdravotním postižením, duševně nemocné či mládež v obtížné životní situaci, osoby po výkonu trestu nebo bez přístřeší, jedince se závislostmi i dlouhodobě nezaměstnané a zástupce etnických skupin. „Smyslem této aktivity sociálních podniků přitom je zapojit své zaměstnance opět do veřejného života a pomoci jim získat zpět návyky a navázat nové kontakty. Člověk potřebuje cítit, že je pro společnost užitečný, a právě takový pocit sociální podniky svým zaměstnancům dávají," dodává náměstek Rychtecký.

Například společnost CEDR Pardubice dotaci ve výši 65 800 korun využije na pokrytí nákladů spojených se založením tranzitního sociálního podniku Dobroobchod, který byl otevřen v ulici Svaté Anežky České a zaměstnává osoby s fyzickým či jiným handicapem. „V našem Dobroobchodě mohou zákazníci zakoupit nejen dámské, dětské, pánské oblečení, módní doplňky, ale také edukativní hračky, knihy, keramiku nebo výrobky z naší šicí dílny. Zároveň k nám mohou zákazníci přinést nepotřebné oblečení, hračky, knihy a dát jim tak další šanci, navíc tím přispějí na dobrou věc, výtěžek z prodeje darovaných věcí je využit na další podporu zaměstnávání osob se zdravotním omezením. Na startovacích tréninkových a chráněných pracovních místech vytvořených díky vzniku Dobroobchodu mohou lidé s vlastní zkušeností s duševním onemocněním nastartovat nebo restartovat svoji pracovní kariéru," popisuje projekt Milan Zanina ze společnosti CEDR Pardubice, která Dobroobchod provozuje. 

Organizace Péče o duševní zdraví dotaci ve výši 53 200 korun pro změnu využije na pořízení užitkového auta pro Výměník a sociální podnik Léthó pomocí dotace 67 200 korun zafinancuje projekt „Vzděláváme se s Léthó". Všechny tři projekty přitom byly projednány v Komisi pro sociální a zdravotní věci při Radě města Pardubic.

Autor: Iveta Koubková
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic