Skončil práci v bance a raději pomáhá pacientům na onkologii…

Pardubice – Dvanáct let pracoval Jan Doležal jako firemní bankéř. Tato práce jej však přestala naplňovat, a tak začal dálkově studovat obor všeobecná sestra na Fakultě zdravotnických studií na Univerzitě Pardubice. Během následujícího studia začal pracovat na oddělení onkologie v Pardubické nemocnici. Právě zde získal podnět na diplomovou práci „Sexualita onkologicky nemocných pacientů," za kterou obdržel z rukou radního pro zdravotnictví Ladislava Valtra Cenu Pardubického kraje za vynikající úroveň diplomové práce.

„Ocenění je motivačním prvkem pro studenty zdravotnických oborů a poprvé bylo uděleno v loňském roce.  Letos jej získala práce, která se zaobírá nanejvýše přirozeným problémem, přitom je nevšední a vznikla i díky potřebě praxe naší nemocnice. Kromě pamětního listu získal absolvent Univerzity Pardubice částku dvanáct tisíc korun," sdělil radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.

Jan Doležal pochází z Pardubic a během svého zaměstnání vystudoval nejprve obor všeobecná sestra. Veškerý svůj volný čas věnoval praxi v místní nemocnici. Po získání bakalářského titulu vystudoval obor Ošetřovatelské péče v interních oborech se specializací v onkologii a geriatrii. Námět na diplomovou práci získal na lůžkovém oddělení komplexního onkologického centra Pardubické nemocnice.

„Podnětem pro mou práci byl dotazník prezentovaný v zahraničí, který se týkal problematiky v oblasti sexuality onkologických pacientů. Zaměřena je však na odborný rozhled studentů zdravotnických škol a ošetřujícího personálu, který nemá mnohdy informace a  hodnotící nástroje věnující se tomuto tématu. Přitom právě zdravotní sestry tráví s pacienty mnoho času a získávají poznatky, které mohou pomoci ošetřujícím doktorům," sdělil Jan Doležal.

Téma sexuality podle Jana Doležala  nemá jasnou koncepci a ne všichni odborníci se shodují na její definici a přitom z mnoha studií vyplývá, že právě tato doména je velmi často zdrojem nespokojenosti a problémů onkologických pacientů. Ošetřující personál nemá podle výsledků jeho diplomové práce problém na toto téma s pacienty diskutovat, avšak chybí postupy a nástroje, které by tuto záležitost pomáhaly řešit.  

„Přál bych si, aby bylo snadnější odhalovat a komunikovat poruchy, které nejsou mnohdy viditelné a vyžadují informace od pacientů, neboť se vždy nejedná o fyziologický problém. Lékař v návaznosti na tyto problémy by následně dokázal stanovit individuální léčebný proces a celý ošetřující tým by dosáhl lepší kvality života onkologického pacienta," vysvětlil čerstvý absolvent, který chce svou práci nadále rozvíjet během studia a zároveň se chce věnovat paliativní onkologické péči.     

„Oceňuji, s jakým odhodláním se vrhl Jan Doležal nejen na studium, ale jak pojímá svou životní cestu, které je zjevně jeho vyšším posláním. Téma jeho práce je bezesporu dalším důležitým dílkem mozaiky, jak a kde možno zlepšit přístup k onkologickým pacientům a jsem rád, že to pomůže právě v Pardubické nemocnici," dodal Ladislav Valtr.

Zdroj a foto: Pardubický kraj