Školy hledají cesty, jak vzdělávat nadané žáky…

Březová nad Svitavou – Jednou ze základních škol, kde se věnují nadaným žákům, je Základní škola Březová nad Svitavou, okres Svitavy. Tu v rámci mapování těchto aktivit navštívil radní Bohumil Bernášek, vedoucí odboru školství Martin Kiss a další pracovníci odboru školství krajského úřadu.

„Některé základní školy hledají cesty ke vzdělávání nadaných žáků nad rámec běžného vyučování. Rádi bychom tento proces podpořili, zejména hledáme cesty k financování v rámci současných legislativních předpisů,“ sdělil Martin Kiss, vedoucí odboru školství.  

„Základní školu v Březové nad Svitavou navštěvuje přes 200 žáků. Do skupiny s rozšířenou výukou jsou vybíráni žáci na základě splnění IQ testů. Ve škole pracuje v této skupině 12 nadaných žáků z druhé a třetí třídy. Ve svých kmenových třídách absolvují pouze výchovy (výtvarnou, tělesnou, pracovní a hudební) a žáci 3. třídy tři hodiny povinného anglického jazyka. Výuka je týdně rozšířena o 5 hodin –  hodina logiky, hodina osobnostního rozvoje a 3 hodiny anglického jazyka s externím lektorem,“ řekla ředitelka březovské školy Bohuslava Zelená.

„Na navštívené hodině matematiky vyučované Hejného metodou pracovali žáci ve skupinách. Zaujalo mě jejich nasazení, logické myšlení i to, jakým způsobem si sami dokáží svoji činnost zorganizovat. Příprava takové hodiny je pro pedagoga nesmírně náročná a vyžaduje velkou invenci,“ sdělil radní Bohumil Bernášek.

Během návštěvy březovské školy diskutovali radní Bernášek a pracovníci odboru školství s vedením školy o možnostech dalšího rozvoje vzdělávání nadaných žáků. K problematice nadaných žáků se vyjádřil i místopředseda spolku MENSA ČR a předseda Světa vzdělání Tomáš Blumenstein, který informoval zástupce kraje o podpoře Mensy při vzdělávání nadaných žáků na některých školách v České republice. V současné době pod vedením Světa vzdělání pracuje 10 škol.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •