Silniční veletrh představí nové technologie i historické traktory…

Pardubice – Silniční veletrh otevře v pátek 11. září brány areálu Správy a údržby silnic Pardubického kraje v Pardubicích – Doubravicích. Na 19. ročníku mezinárodního veletrhu se bude prezentovat přes 70 firem z celé České republiky, a to jak z oboru silničního hospodářství a dopravy, tak také stavební společnosti, výrobci a dodavatelé silniční techniky i výrobci strojů a automobilů.

Odborná veřejnost, pro niž je Silniční veletrh určen, bude mít možnost seznámit se s novinkami a zajímavostmi v oboru a zhlédnout ukázky moderních technologií. Vstup do areálu je zdarma, návštěvníci potřebují pouze registraci, již provedou na webu www.silnicniveletrh.cz.

Na programu Silničního veletrhu, který každoročně navštíví stovky návštěvníků, jsou komentované ukázky a prohlídky silniční techniky, nákladních automobilů, stavebních strojů a materiálů, dopravního značení, prací komunální techniky a další. Návštěvníci se mohou těšit také na výstavu historických traktorů a automobilů nebo vystoupení trojnásobného mistra světa v trialshow. Již tradiční součástí Silničního veletrhu je prezentace Integrovaného dopravního systému Pardubického kraje. K vidění bude také expozice, která představí projekt Dopravní uzel Pardubice, a  výstava fotografií z kalendáře Českých drah – národního dopravce. 

Spolupořadateli veletrhu jsou Pardubický kraj a jeho příspěvková organizace Správa a údržba silnic Pardubického kraje, garanty pak Ministerstvo dopravy ČR, město Pardubice, Státní fond dopravní infrastruktury, Správa železnic, Ředitelství vodních cest ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, Dopravní fakulta Ing. Jana Pernera Univerzity Pardubice a Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje. Hlavním mediálním partnerem akce je časopis Silnice železnice.

Areál v Doubravicích se návštěvníkům otevře v 9:00 hodin, Silniční veletrh bude slavnostně zahájen v 10:00 hodin. Pro návštěvníky je zajištěno občerstvení zdarma.

Zdroj a foto: DAK production s.r.o.