Silnici z Býště bude kraj opravovat ve spolupráci s obcí. Ta plánuje vybudování kanalizace…

Pardubicko – Krajští radní schválili v pondělí zadání výběrového řízení na modernizaci téměř pětikilometrového úseku silnice II/298 z Býště až na hranici s Královéhradeckým krajem. Jedná se o důležitou spojnici s napojením na silnici I/11.

V rámci této stavby, která je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu, se kraj dohodl s obcí Býšť na koordinaci samotné modernizace s připravovaným vybudováním dešťové a splaškové kanalizace. Předpokládaná hodnota celé zakázky činí 85 milionů včetně daně. Z toho 7,5 milionu korun připadá na vybudování kanalizace, což bude hrazeno ze strany obce.

„Oproti původnímu zadávacímu řízení, které mělo být řešeno bez budování kanalizace, není významný časový dopad, jelikož původní termín pro podání nabídek byl 9. června a po novém vyhlášení je navrhováno prodloužení o pouhý týden. Vzhledem k rozsahu a důležitosti stavby je jeden týden naprosto zanedbatelným a navíc lze očekávat, že se v rámci výběrového řízení zkrátit celou dobu realizace díla,“ sdělil 1. náměstek hejtmana Roman Línek, který má ve své gesci investice, majetek a kulturu.

Podle náměstka hejtmana pro oblast dopravy Michala Kortyše je spojení kraje a obce nejlepším možným řešením. „Považuji za logické, abychom se v rámci takto významné stavby dohodli s obcí a postup koordinovali. Pokud bychom spolu nekomunikovali, tak by mohlo dojít například k termínové kolizi staveb, což by mohlo způsobit oddálení vybudování kanalizace, jelikož součástí projektů spolufinancovaných z Evropské unie je také udržitelnost. Po tuto dobu by se nemohlo do vozovky zasahovat, což ani tak nikdo z nás nechce, protože cílem je, aby byl celý povrh bez jakéhokoliv zásahu co nejdéle,“ uvedl Michal Kortyš.

Vzhledem k finanční náročnosti samotné modernizace silnice v poměru k investici do kanalizace, bude mít hlavní roli Pardubický kraj. „Celkové předpokládané náklady zakázky v rámci společného zadávání činí 85 milionů korun s tím, že na modernizaci silnice připadá 77,5 milionu korun a na kanalizaci 7,5 milionu korun. Je samozřejmě logické, že celý proces výběru dodavatele na sebe převezmeme jako kraj a tím pádem ulehčíme obci administrativní zátěž takto rozsáhlé veřejné zakázky,“ řekl hejtman Martin Netolický, který má v krajské radě finance a rozpočet.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •