Seznamte se s dobrovolnictvím v Pardubickém kraji!

KRAJ – Zajímá vás, co obnáší práce dobrovolníků? Kde je možné se jako dobrovolník zapojit? Nebo chcete začít s dobrovolnictvím ve své organizaci? Všechny tyto otázky zodpoví Regionální dobrovolnické centrum Pardubického kraje, provozované Koalicí nevládek Pardubicka, které je zastřešujícím a informačním zázemím pro realizaci dobrovolnických aktivit a programů v kraji. Zavítat můžete přímo do jeho sídla nebo na některou z plánovaných akcí.

Už v úterý 30. května pořádá regionální dobrovolnické centrum (RDC) Den otevřených dveří. V čase od 9 do 16 hodin zve do svých prostor v pardubickém Evropském spolkovém domě (Klášterní ulice, čp. 54). Zde se budou koordinátoři těšit na viděnou se zájemci o dobrovolnictví, zástupci dobrovolnických organizací, obcí nebo samotnými dobrovolníky, kteří si mohou domluvit čas návštěvy na e-mailu: dobrokraj@konep.cz. Společně si popovídají, představí aktivity centra a posdílí zkušenosti z této oblasti. 

Kdo nestihne osobní návštěvu, najde zástupce centra 9. června od 13 do 20 hodin v prezentačním stánku na Komenského náměstí při akci Den Pardubického kraje

Že je práce dobrovolníků nejen užitečná, ale i zábavná, se může každý přijít přesvědčit dále na Den dobrovolnictví, který se uskuteční 28. června v Klášterních zahradách v Chrudimi. Ten pořádá Oblastní charita Chrudim spolu s regionálním dobrovolnickým centrem a s Pardubickým krajem. 

Zajímavý celodenní program představí nejen rozmanité dobrovolnické činnosti, ale poskytne malým i velkým účastníkům rovněž kulturní či vzdělávací zážitky. Téma dobrovolnictví představí široké veřejnosti hravou formou společně také místní dobrovolnické organizace 9. srpna v pardubickém parku Na Špici při Sportovním parku Pardubice.  

„Dobrovolníci pomáhají v Pardubickém kraji napříč všemi oblastmi, ať už to je práce s dětmi, seniory, zdravotně hendikepovanými, ve zdravotnictví, přírodě či kultuře. Jejich význam ve společnosti je nezpochybnitelný, a proto jim patří velký dík a uznání. Pardubický kraj dobrovolnictví dlouhodobě podporuje, ať už finančně nebo osvětou," říká Pavel Šotola, krajský radní pro sociální péči a neziskový sektor.

Činnost regionálního dobrovolnického centra je podpořena Ministerstvem vnitra v rámci Programu podpory a fungování regionálních dobrovolnických center v souvislosti se zvládáním dopadů uprchlické vlny související s invazí ruské federace na Ukrajinu. 

„Snažíme se propagovat dobrovolnictví v kraji a zároveň být informačním a kontaktním místem, kam je možné se obracet. Poskytujeme odborné poradenství, pořádáme vzdělávání, udržujeme databázi dobrovolnických organizací v kraji. Spravujeme portál www.dobrokraj.cz a související sociální sítě, kde přinášíme aktuální novinky z tohoto oboru," shrnuje Lucie Křivková, koordinátorka Regionálního dobrovolnického centra Pardubického kraje.

Autor: Tomáš Dvořák – Pardubice ŽIVĚ
Zdroj a foto: KONEP