Šetřit na kroužcích pro děti není dobrý nápad, říká psycholožka

Pardubice – Tématem současných dní jsou úspory. Média se předhánějí v černých scénářích, na co všechno nebudou mít rodiny finance a také v nápadech, jak a kde ušetřit. Nezřídka se v tipech, co si odpustit, objevují i kroužky pro děti. Vyplatí se to ale opravdu? 

Zeptali jsme se Andrey Šmejdové, psycholožky z Pedagogicko-psychologické poradny v Pardubicích.

Jakou roli hraje v životě dětí pěstování zájmů a koníčků?

Volný čas je přirozená součást života, která je důležitá pro všechny jedince. Způsob jeho trávení má ale zásadní význam především pro děti a dospívající. V poslední době se prohloubila pasivita a konzumnost ve způsobu trávení volného času. Děti a dospívající tráví hodně času na počítači, na mobilu, u televize..

Zájmové kroužky pomáhají vyplnit volný čas, slouží k odpočinku, zábavě a k regeneraci sil. Děti se zde učí komunikovat, spolupracovat a vycházet s ostatními, umět si poradit se vztahy, postavit se výzvám a současně si jít za svým cílem a třeba i prosazovat vlastní nápady. Koníčky umožňují dětem zažít pocit úspěchu, spokojenosti, čímž posilují jejich sebevědomí. Ne všechny děti jsou úspěšné v učení, ale mohou být úspěšné při sportu, hře na hudební nástroj či jiné zájmové aktivitě. Koníčky umožňují pracovat v týmu a učí děti také trpělivosti a vytrvalosti. 

Jaké důsledky může mít v delším časovém horizontu pro dítě, když mu není umožněno zájmové útvary navštěvovat?

Smysluplné naplňování volného času hraje významnou roli při dobré socializaci a seberealizaci jedince. Rozvíjí síť vztahů a kontaktů mimo rodinu. Naopak neuspokojování potřeb a zájmů dítěte může u něj způsobit frustraci a vést ke zvýšené agresivitě a dalším nežádoucím společenským jevům. Zájmové aktivity často působí u dětí a dospívajících jako vhodná prevence proti sklonům k rizikovým projevům chování. 

Jakým způsobem a v jakém rozsahu bude volný čas dětí využíván a jak bude organizován je na rodičích, je to jejich odpovědnost. Limitem mnohých rodin je v dnešní době jejich finanční situace. Ceny kroužků se pohybují ve velkém cenovém rozpětí. Řešením je například vyhledat kroužek s menším poplatkem. Není však žádoucí, z finančních důvodů, vzít dětem možnost aktivního trávení volného času. Mimoškolní aktivity mohou často udělat dětem život lepší. 

Je pro děti důležitá pravidelnost při zájmové činnosti?

Způsob trávení volného času se podílí na rozvoji naší osobnosti nejen v dětství, ale i v dospělosti. Návyky využívání volného času vytvořené v dětství si jedinec nese po celý život. Pokud dítě pravidelně navštěvuje nějaký kroužek, vybuduje si kladný vztah k aktivnímu trávení volného času a posiluje si schopnost organizace vlastního volného času do budoucna. Zároveň bych ale ráda upozornila na skutečnost, že není třeba mít každý den organizovaný program, děti potřebují i čas na volnou aktivitu, jen tak si hrát s kamarády, nemít řízenou činnost.  

V Pardubicích mají děti pro svůj volný čas a zájmy širokou nabídku. Jednou z možností jsou domy dětí a mládeže. 

Zeptali jsme se ředitelky DDM BETA Pardubice Miriam Lukešové.

Jak vnímáte momentální zájem o kroužky, které DDM BETA nabízí?  

Mohu s radostí říct, že po dvou covidových letech a loňském školním roce přece jen ještě ovlivněném covidovými opatřeními pracujeme naplno a plné jsou i naše kroužky. Letos máme téměř o 300 přihlášek více než vloni. V nabídce je téměř 200 kroužků, které letos bude navštěvovat necelých 1800 účastníků. Tradičně nejvíc dětí je v pohybovém oddělení, kde působí Pohybové studio Hroch a Taneční centrum BETA. Dokonce už přivezli první trofeje ze soutěží podzimní taneční ligy. 

A co děti, které nemají soutěžního ducha? 

Ty u nás najdou uplatnění v kreativních kroužcích, od tvoření s 3D pery přes keramiku až po arteterapii. Anebo v kroužcích hudebních, kde volí hru na nástroje nebo zpívání ve sboru. Postupně se u nás z dětí mohou stát kutilové, kuchaři, módní návrháři. Kdo chce, může si zlepšit angličtinu nebo matematiku. 

Velkým a pro některé děti podstatným rozdílem je, že u nás děti neznámkujeme, nehodnotíme. Snažíme se jim vytvořit co největší prostor pro jejich výtvarné, pohybové, hudební nebo jiné vyjádření. Základním cílem pro nás je, aby do DDM BETA děti chodily rády a odcházely spokojené domů. 

A co finanční otázka, která začíná být pro rodiče důležitá?

Domnívám se, že naše kroužky poskytují bezkonkurenčně nejlepší poměr cena/výkon. Pro příklad: jedna hodina výtvarného kroužku vedená zkušeným pedagogem stojí rodiče 40 – 60 Kč. Takové peníze se jistě dají utratit méně smysluplně. Ale podle zájmu, který letos zaznamenáváme, mají „naše" děti rozumné rodiče, kteří na jejich zájmové činnosti nešetří a prostředky ve rodinném rozpočtu našli. 

Zdroj a foto: DDM BETA Pardubice