Seč má vlastní výjezdovou stanici záchranky. Ta se v roce 2022 přesune do samostatných prostor…

Seč – S novým rokem se obyvatelům Seče a okolí přiblížila akutní zdravotnická pomoc, a to díky otevření nové stanice Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje. Ta nyní provizorně sídlí v areálu, ve kterém se nachází jednotka profesionálních hasičů, a to až do doby, než Pardubický kraj, jakožto zřizovatel záchranné služby postaví zcela novou samostatnou budovu.

„Počínaje lednem sídli na Seči posádka bez lékaře na dvanáctihodinovou směnu sedm dní v týdnu. Toto provizorní řešení jsme připravili na základě podnětů od starostů Seče, Třemošnice či Ronova nad Doubravou, které jsem obdržel v rámci své červnové návštěvy tohoto regionu. Díky tomuto rozhodnutí se nám daří nejen zaplnit další bílé místo na mapě kraje, ale především zkrátit dojezdovou dobu k pacientům celém mikroregionu,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který nastínil také postup při stavbě nové budovy. „Když vše půjde podle plánů, tak bychom letos na jaře měli mít připravenou projektovou dokumentaci, což by nám umožnilo zahájit stavbu ještě v letošním roce a dokončit ji v první polovině roku 2022,“ doplnil hejtman Martin Netolický.

Jako dobrý počin vnímá otevření nové provizorní stanice, také Ladislav Valtr, který má v krajské radě na starosti oblast zdravotnictví. „Jedná se o důležitý mezikrok z pohledu potřebné rychlosti náběhu zlepšených služeb přednemocniční akutní péče v dané oblasti. V rámci zvyšování kvality služeb našich zdravotnických záchranářů prosazujeme strategii, která spočívá také právě v posilování sítě základen záchranářů v celém území kraje a zkracování dojezdových časů u zásahů s nejvyšší naléhavostí a v neposlední řadě také modernizaci vozového a přístrojového vybavení. Jsem rád, že se nám v krátké době podařilo otevřít po Starých Čívicích další základnu. K tomu nás již brzy čeká otevření stanice v Chrudimi a následovat budou další,“ sdělil Valtr.

Vyjezdová základna SEČ, Chrudimsko - Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
« 1 z 4 »

Dlouhodobou strategií Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, p. o. (ZZS PAK) je zkracování dojezdových časů u zásahů s nejvyšší naléhavostí, zvyšování kvality poskytované přednemocniční neodkladné péče a v neposlední řadě také modernizace vozového a přístrojového vybavení.

V souladu s tímto zahájila ZZS PAK od 1.1. 2020 svůj provoz v obci Seč na Chrudimsku.

Prostory stávající stanice HZS po nezbytných úpravách se staly zázemím pro dvanáctihodinový denní provoz posádky rychlé zdravotnické pomoci. Odtud budou záchranáři vyjíždět k naléhavým případům zejména do oblasti Třemošnicka a okolí Sečské přehrady.

Ve spolupráci s Pardubickým krajem a obcí Seč plánuje ZZS PAK výstavbu nového zázemí pro záchranáře splňujícího požadavky nepřetržitého provozu zdravotnické záchranné služby nedaleko stávajících prostor.
Otevření nové základny je prozatím plánováno na první polovinu roku 2022.

Výjezdovou stanici záchranky dostane Seč už v lednu
« 1 z 3 »

Zdroj a foto: Pardubický kraj a Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje

  •  
  •