Sbory dobrovolných hasičů získaly podporu města…

Pardubice – Město podpoří sbory dobrovolných hasičů (SDH) na území města, které se významnou měrou podílely na dopadech koronavirové pandemie v rámci první vlny či pomáhaly odstraňovat následky červnových lokálních povodní a záplav. Mezi celkem sedm sborů tak bude rozděleno téměř 400 tisíc, které mají pokrýt náklady spojené s vybavením dobrovolných hasičů.

„Sborům patří za jejich nasazení velké poděkování, ukázaly, jak jsou pro město a naše občany důležité. Rozhodli jsme se proto vypsat tematickou dotační výzvu, jejímž cílem je podpořit technickou vybavenost a pomůcky, které sbory dobrovolných hasičů na území města využijí v akci. Téměř 400 tisíc korun, které jsme v dotačním řízení mezi ně rozdělili, sbory využijí na pokrytí nákladů spojených s pořizováním zdravotních a ochranných pomůcek a doplněním technického vybavení. Cíleně tak posilujeme jejich technickou a materiální připravenost na další boje nejenom s koronavirem, ale i na řešení dalších událostí, při kterých v našem městě nezištně pomáhají,“ popisuje přínos speciálního dotačního titulu náměstek primátora Jakub Rychtecký, do jehož gesce dotační titul spadá.  

Členové sborů tvořili po celou dobu nouzového stavu jednu z aktivních složek systému, pomáhali kompletovat ochranné pomůcky, jako roušky a štíty, které byly následně distribuovány mezi pardubické seniory, dále se podíleli na třídění a rozvozu ochranných prostředků z centrálních skladů na místa určení, pomáhali s výstavbou stanového městečka pro osoby bez domova a ve spolupráci se Službami města Pardubic zajistili dezinfekci zastávek městské hromadné dopravy.

Při lokálních povodních pro změnu pomáhali se stavbou hrází, odčerpáváním vody ze sklepů a garáží a dalších zatopených prostor nebo rozvážením pytlů s pískem. Město nyní formou dotace podpoří celkem sedm sborů na území Pardubic, se svými žádostmi o podporu přitom uspěly SDH Svítkov-Popkovice, SDH Rosice nad Labem, SDH Hostovice, SDH Opočínek, SDH Ohrazenice, SDH Pardubice město a SDH Pardubice-Slovany.

Zdroj a foto: Statutární město Pardubice

  •  
  •