S doklady k nároku na dávky lidé zatím na úřad nemusí. Vyhnou se možnému riziku přenosu COVID-19…

ČR – Senát dnes schválil návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na zjednodušení administrativy některých nepojistných sociálních dávek. Cílem úpravy je co nejvíce omezit osobní kontakt na pobočkách, a tím ochránit klienty, ale i zaměstnance Úřadu práce před rizikem šíření nákazy COVID-19.

Úprava konkrétně znamená, že příjemci příspěvku na bydlení, přídavku na děti a zvýšeného příspěvku na péči nebudou muset pro 4. čtvrtletí dokládat příjmy. U příspěvku na bydlení pak nebudou dokládat ani náklady na bydlení. Automaticky tak bude příjemcům přiznána stejná výše dávek jako v předchozích třech měsících roku 2020. 

Hlavním smyslem této právní úpravy je ochrana zdraví klientů Úřadu práce, kteří by jinak museli doručit úřadu podklady k nároku na uvedené dávky. Omezení osobního kontaktu má přispět také ke snížení možného rizika případného šíření nákazy COVID-19 mezi zaměstnanci ÚP, což by mohlo vést k oslabení personálních kapacit úřadu. Zároveň schválen•• návrh povede k jednodušší administraci a rychlejší v••platě dávek. Obdobná úprava byla platná už během první vlny pandemie, která Českou republiku zasáhla letos na jaře. 

Změny v praxi 

  • • Všichni příjemci uveden••ch dávek nebudou pro 4. čtvrtletí dokládat příjmy. V případě příspěvku na bydlení nebude třeba dokládat ani náklady na bydlení. 
  • • Pro stanovení v••še a v••platy dávek za poslední čtvrtletí roku 2020 se bude vycházet z údajů o příjmech a nákladech, jak byly doloženy pro nárok na v••platu a v••ši uveden••ch dávek za předchozí čtvrtletí. 
  • • Lidem, kteří tyto doklady doložili ještě před schválením úpravy, budou dávky přepočítány. V ostatních případech budou automaticky přiznány ve stejné v••ši jako v předchozím čtvrtletí. 

Ke vstupu v platnost zb••vá po schválení oběma komorami Parlamentu ČR již jen dodání podpisu prezidenta republiky. 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

  •  
  •