ŘSD testuje kooperativní dopravní systém na dálnicích…

ČR – Ředitelství silnic a dálnic uskutečnilo v prvním pololetí tohoto roku testování pilotního projektu kooperativního dopravního systému. Tzv. C-ITS byl testován na dálnici D1 v okolí Brna (km 180 – km 211), na dálnici D5 (km 7 – km 150) a dálnici D11 (km 0 – km 90). Kromě zmíněných testovaných C-ITS koridorů ŘSD ČR provozuje kooperativní dopravní systém na Pražském okruhu v úseku Mirošovice – Rudná.

ŘSD se v současnosti intenzivně věnuje testování C-ITS technologií v rámci projektu C-Roads Czech Republic, spolufinancovaného z finančního nástroje pro propojení Evropy CEF. C-ITS technologie zprostředkovávají přímou komunikaci mezi jednotlivými vozidly a komunikaci mezi vozidly a řídícími či informačními centry. Přenos dat je zajištěn prostřednictvím C-ITS jednotek umístěných na dopravní infrastruktuře nebo prostřednictvím mobilních sítí. 

V loňském roce ŘSD v rámci  pilotního projektu vybavilo vybrané úseky dálnic D1, D5 a D11 statickými zařízeními C-ITS podél dálnic, a to ve dvou dodávkách. Realizace první dodávky byla uskutečněna na dálnici D1 v okolí Brna, kde bylo nainstalováno 25 vysílačů kooperativních informací podél dálnice a osazeno 69 osobních a nákladních vozidel a mobilních vozíků údržby. Ve druhé dodávce na dálnici D5 a D11 pak bylo naistalováno 54 zařízení C-ITS technologie podél dálnice a osazeno 81 osobních a nákladních vozidel a mobilních vozíků údržby. Od začátku roku navíc dochází k osazování dalších 78 mobilních vozíků údržby. Implementovaný systém zprostředkovává informaci řidičům, například varování před pracemi na silnici, stojícími či pomalu jedoucími vozidly či před přibližujícím se vozidlem IZS.

Kooperativní ITS systémy umožňují přímou komunikaci mezi vozidlovou jednotkou (OBU, z angl. on-board unit) a jednotkou umístěnou v jiném vozidle nebo zařízení na dopravní infrastruktuře (RSU, z angl. road site unit). Informace se přenášejí prostřednictvím specifické mikrovlnné technologie krátkého dosahu, která operuje na frekvenci 5.9 GHz (toto frekvenční pásmo bylo celosvětově vyhrazeno pro bezpečnostní aplikace) nebo mobilních datových sítí mobilních operátorů.

ŘSD v únoru uskutečnilo testování na všech třech C-ITS koridorech za účasti dalších partnerů projektu C-Roads v České Republice a dodavatelů systému. Do testů se tak zapojily technologické firmy, mobilní operátoři, správci pozemních komunikací a zástupci akademické sféry (ČVUT). Účelem testování bylo ověření náležité komunikace mezi zařízeními vyvíjenými a implementovanými v České Republice. Výsledkem bylo ověření funkcionalit testovaných zařízení, software, back office, stejně tak jako uživatelského rozhraní.

Během testů účastníci úspěšně dostávali dopravní informace z informačních a řídících center (např. o dopravních kolonách, nebezpečných lokalitách či varování o počasí), varování o pracích na silnici z mobilních vozíků údržby a varování o pomalu jedoucích či stojících vozidlech. V rámci testování C-ITS koridoru v okolí Brna se navíc účastnilo i vozidlo HZS Brno vybavené C-ITS technologií, řidiči testovací flotily proto během jízdy obdrželi informaci o blížícím se vozidlu IZS a mohli tak přizpůsobit svoji jízdu.

V rámci dalšího ověřování C-ITS technologií je plánováno přeshraniční mezinárodní testování za účasti zástupců jednotlivých členských států mezinárodní Platformy C-Roads. Výsledky testovacího provozu jsou důležitým poznatkem z praxe. Ty využívá Ministerstvo dopravy jako koordinátor projektu C-Roads Czech Republic při přípravě dalšího rozvoje C-ITS po technické i finanční stránce. A to nejen na národní, ale i na mezinárodní úrovni.

Zdroj a foto: Ministerstvo dopravy ČR

  •  
  •