Rozvojové projekty nemocnic běží podle plánu…

KRAJ – Rada Pardubického kraje schválila zprávu o stavu plnění „Programu rozvoje Nemocnice Pardubického kraje a.s.“ za rok 2019. Tento strategický dokument vznikl v roce 2017 na požadavek Pardubického kraje, který je majitelem akciové společnosti. Jsou v něm popsány směry rozvoje a popisy rozvojových aktivit celé organizace i jednotlivých zdravotnických zařízení.

 „Realizace klíčových projektů probíhá podle časového plánu, jak je máme definované v programu rozvoje. Ať už se jedná o zavádění nových a sjednocování současných IT systémů nebo optimalizaci procesů, které mají za cíl snížit provozní náklady v jednotlivých zařízeních. Důležité také je, že navzdory ekonomickým omezením jsme nezastavili žádnou svatební investici ve zdravotnictví,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr dále konstatoval, že je vhodný čas pro zahájení aktualizace tohoto strategického dokumentu na několik dalších let dopředu.

„Každá firemní strategie musí být živý dokument se schopností reagovat na změny podmínek v čase. Proto považujeme za vhodné také Plán rozvoje našich nemocnic společně s lékaři a garanty jednotlivých oborů aktualizovat a zpřesnit opět pro další střednědobý horizont. Nové vlivy a změny mimochodem přineslo i nedávné koronavirové dění. Ve výsledku tedy dneškem nastartovaný proces přinese odhadem ke konci roku celkově zaktualizovaný dokument pro další směřování nemocnic, který bude pokračováním dosavadní cesty a postaven na již úspěšně zrealizovaných projektech a přitom s reflexí nových podmínek okolí i zdrojových možnosti,“ sdělil radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •