Rozsáhlá akce cizinecké policie v Pardubicích…

KRAJ – Pardubická cizinecká policie na minulý týden připravila a zrealizovala na Pardubicku rozsáhlou akci zaměřenou na neoprávněný pobyt cizinců.

Do terénu vyjelo 12 služebních vozidel, během jednoho dne policisté zkontrolovali 163 cizinců na třech ubytovnách i ve čtyřech objektech zabývajících se stavebnictvím a průmyslovou výrobou. Výsledkem je 24 zajištěných cizinců, kteří neměli na území České republiky co dělat. Mimo jiné uložili i 20 pokut, některé přestupky bude řešit i krajské hygiena. 

Čeho se cizinci dopustili?

Všichni byli v české republice neoprávněně, každý z nich nějakým způsobem obešel v tu dobu platná ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, která jim znemožňovala vstup na území našeho státu. Devatenácti z nich muži zákona ukončili přechodný pobyt a vydali výjezdní příkaz k opuštění republiky, u pěti jsme zahájili správní řízení o vyhoštění. Tři z nich jsme ještě tentýž den ukončili vydáním rozhodnutí na dobu 1 roku  – po tuto dobu nebude cizincům umožněn vstup na území členských států Evropské unie. Náklady spojené s veškerým správním řízením budou muset cizinci z vlastních finančních zdrojů uhradit.

Nejzávažnějšího jednání se dopustili 2 cizinci, kteří nejen že pobývali na ubytovnách bez patřičného povolení, ale ti se zároveň prokázali padělaným občanským průkazem, za což jsou obviněni z padělání a pozměnění veřejné listiny. V případě odsouzení jim hrozí trest odění svobody až na tři roky nebo zákaz činnosti včetně vyhoštění.

Autor: por. Mgr. Eva Maturová – tisková mluvčí KŘ Policie ČR
Zdroj a foto: Policie ČR