Rozpočet Pardubic zchudl o více než 220 milionů…

Pardubice – Pardubice očekávají v příštím roce kvůli pandemii nemoci covid-19 propad příjmů ve výši zhruba 300 milionů korun. Největší podíl na tom mají daňové příjmy. Rozpočet města na rok 2021 předpokládá, že příjmy města budou o 9,5 procenta nižší, něž v roce 2020. Pardubice, které v příštím roce čeká několik velkých investičních akcí, do rozpočtu zapojí nevyčerpané finanční prostředky z minulých let, využijí i úvěrové zdroje. Přesto budou mít k dispozici o 221 milionů korun méně než v roce letošním.

„Sestavování rozpočtu bylo letos složitější než v minulých letech. Vycházeli jsme z predikce daňových příjmů Ministerstva financí ČR a predikce nezávislého specialisty na oblast financování veřejných rozpočtů. Museli jsme při tom ale počítat i s celou řadou dalších aspektů, například s předpokládaným vlivem pokračující pandemie na ekonomiku, očekávaným propadem daňových příjmů souvisejícím s vládním návrhem na zrušení superhrubé mzdy, ale třeba i poklesem příjmů města z prodeje vlastního majetku,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát.

Město bude v příštím roce hospodařit se zhruba 2,762 miliardami korun.  V tuto chvíli má v rezervách vyčleněno více než 100 milionů korun. Pětinu z této částky Pardubice blokují pro případ, že budou muset, stejně jako letos, opět čelit dopadům koronavirové epidemie. Téměř polovina zbývající částky bude podle vývoje situace a potřeby uvolňována v průběhu roku na kapitálové a investiční výdaje.

Rozpočet města na příští rok pokrývá především investiční akce přecházející z roku 2020, akce s podílem dotačních prostředků a nové prioritní akce schválené zastupitelstvem města. Prioritami pro rok 2021 budou pro Pardubice již zahájené velké projekty jako je budování inteligentního dopravního systému, rekonstrukce Památníku Zámeček, výstavbě Centrálních polytechnických dílen a Galerie města Pardubic v Automatických mlýnech či připravované projekty na opravu nadjezdu Kyjevská, výstavbu terminálů B a Jih. V rozpočtu město počítá i s úpravou části základní školy na Dubině, kde vznikne ZŠ Montessori, s dopravními opatřeními včetně kanalizace v ulici Na Spravedlnosti, s revitalizací letního stadionu, s přípravou stavby parkovacího domu u Multifunkční arény či s rekonstrukcí střechy a výměnou oken v DDM Beta.

„Jsou to investiční akce již zahájené, připravené, nebo připravované, financované kromě zdrojů města z různých dotačních programů, především z operačních programů EU,  ze zdrojů ze schváleného úvěrového rámce a podobně, ale pro město jsou všechny důležité. V úhrnu na ně v příštím roce vynaložíme více než miliardu korun,“ konstatoval ekonomický náměstek primátora Jan Mazuch. „Rozpočet na rok 2021 je sice schválen, ale čeká nás těžký rok, kdy bude třeba šetřit víc než v předchozích letech. Budeme provádět pravidelné, systematické a úplné kontroly finančního hospodaření, jejíchž cílem je účelné a efektivní užití rozpočtových prostředků v souladu s prioritami města,“ dodal náměstek Mazuch.

Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic

 
 
 • Na Pardubickém závodišti se opět bruslí!
 • Pardubice – Provoz Zimního sportovního parku byl zahájen. Na Pardubickém závodišti se bude od prosince až do února příštího roku

   
   
 • Univerzita Pardubice pozve budoucí studenty na Den otevřených dveří online…
 • Pardubice – Zájemce o studium osloví Univerzita Pardubice letos už pouze online. Plánovaný Den otevřených dveří na všech sedmi fakultách

   
   
 • Ateliéry pro umprumku v Ústí nad Orlicí patří mezi krajské priority v oblasti školství…
 • Ústí nad Orlicí – Hejtman Martin Netolický a radní pro oblast školství Josef Kozel navštívili v pátek město Ústí nad Orlicí.

   
   
 • Opilý řidič zapomněl svítit. Polámaný po skoku z okna zápasil se strážníky i zdravotníky…
 • Pardubice – Mikulášský víkend a strážníci v Pardubicích při něm od pátku do neděle řešili 320 událostí. Policistům strážníci předali dvě

   
   
 • Kraj chce na úpravách haly na Dašické spolupracovat se sportovními kluby…
 • Pardubice – Přestože sportovní hala na Dašické v Pardubicích spadá pod správu přilehlého gymnázia, to jí obvykle využívá jen na hodiny