Role hygienických stanic pro zvládání pandemie by měla být posílena…

Pardubice – Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický se sešel s epidemiologem a bývalým ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou. Hejtman se zajímal především o další potenciální vývoj pandemie, ale také o to, jak by bylo možné připravit dotčené instituce na zvládání jakékoliv další pandemie.

„Jsem přesvědčený, že bychom již nyní mohli s odstupem času začít více objektivně a s nadhledem hodnotit jednotlivé kroky týkající se distribuce osobních ochranných prostředků, vytváření očkovacích center či zapojení krajů, nemocnic a hygienických stanic do celého rozhodovacího procesu. Koronavirová pandemie nás všechny překvapila a museli jsme řadu postupů tvořit de facto na koleni bez předchozích zkušeností. Proto je nutné vytvořit systémová opatření a řešení, abychom příště měli nastavené základní postupy včetně jednotlivých kompetencí tak, jako je to například u povodní či ptačí chřipky,“ uvedl hejtman Martin Netolický. 

„Domnívám se, že by měla být posílena role krajských hygienických stanic a jasně vydefinovány úkoly státu, fakultních nemocnic, krajů a právě hygieny. Jako cesta se jeví úprava zákona o ochraně veřejného zdraví. Chtěl bych po dohodě s panem Prymulou oslovit předsedu Asociace krajů, abychom z území dali dohromady podněty, připomínky a zkušenosti z posledního roku a půl, které bychom následně rádi projednali s novou vládou,“ řekl hejtman Netolický, který s Romanem Prymulou probíral také aktuální situaci očkování nejen v regionu, zájem obyvatel o přeočkování třetí dávkou či očkování dětí mladších 12 let.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

 
 
 • Kraj začíná oceňovat nejlepší učitele v regionu. Ceny nesou jméno Gustava Habrmana…
 • Pardubice – V Pardubickém kraji začíná letošním rokem nová tradice, a to oceňování pedagogů všech stupňů vzdělávání. Nové ocenění, jehož součástí

   
   
 • Přijaté Zásady otevírají cestu udržitelnému rozvoji…
 • Pardubice – Nové Zásady pro spolupráci s investory, které přinesou do Pardubic transparentní komunikaci mezi městem a developery a jasné

   
   
 • Nová auta od Globusu už dopravují hendikepované a seniory v Ústí nad Orlicí, Rychnově nad Kněžnou a ve Svitavách…
 • Pardubice – Globus již od roku 2002 přispívá z prodeje tašek ve svých hypermarketech Kontu Bariéry na nákup nových velkoprostorových vozů

   
   
 • Výzkum Univerzity Pardubice získal světové uznání…
 • Pardubice – Metoda diagnostiky rakoviny slinivky, která je objevem týmu analytického chemika Michala Holčapka z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, si vysloužila

   
   
 • Pardubice pomáhají sociálním službám desítkami milionů korun…
 • Pardubice – Hned z kraje nového roku se mohou sociální služby těšit na podporu města. Radnice tento týden začala s vyplácením peněz