Řidiči zapomínají dodržovat pravidla…

KRAJ – V rámci dopravně bezpečnostních akcí se Policie ČR zaměřuje na ty situace, které účastníky silničního provozu stojí v případě porušení zákona nejen materiální škody, ale bohužel i to daleko důležitější, jejich zdraví a životy.

Někteří řidiči stále zapomínají na dodržování povolené rychlosti jízdy. Za uplynulý týden za překročení rychlosti jízdy v obci udělili pokuty v alarmujících 121 případech.

Naprosto neomluvitelným hazardem byla jízda pod vlivem alkoholu, ze které se v těchto dnech budou zpovídat 4 řidiči. Bez kontrol Policie ČR nezůstaly ani železniční přejezdy a jízda přes ně v době, kdy signalizační zařízení zakazuje přejezd přes koleje. Naštěstí žádný z řidičů nehazardoval se svým životem i ostatních účastníků silničního i železničního provozu.

Policisté zjistili častý „nešvar“ a vyslechli různé výmluvy od řidičů, kteří podcenili připoutání bezpečnostními pásy jak u sebe, tak u svých dětí, nebo během řízení drželi mobilní telefon v ruce.

Nejen při plánovaných akcích, ale i v rámci běžného výkonu služby bude Policie ČR v kontrolách, zejména na silnicích s vyšším dopravním zatížením, nadále pokračovat, aby tím snížili nepříznivý vývoj nehodovosti a přetrvávající nekázeň některých řidičů.

Zdroj a foto: Policie ČR

  •  
  •