Řídicí výbor ITI podpořil další „třináctku“ projektů…

Rekonstrukce významných památek, modernizace základních škol, podpora regionálních podnikatelů. Řídicí výbor ITI projednal dvacet nových projektů a třinácti z nich rozdělil téměř dvě stě milionů korun. Sedm záměrů za půl miliardy naopak vrátil k dopracování. 

Pět projektů za více než 400 milionů korun v oblasti rekonstrukcí nejvýznamnějších národních kulturních památek v aglomeraci posuzoval středeční Řídicí výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Dotaci zatím získaly první dva, jejichž žadatelé předložili bezchybnou žádost – druhá etapa rekonstrukce hradu Kunětická hora a modernizace Památníku Zámeček. „Jsem za Pardubice a celou aglomeraci rád, že se podařilo připravit kvalitní projekt, který pietní území Památníku Zámeček moderní a prožitkovou formou zpřístupní veřejnosti. Věřím, že díky důstojné podobě tohoto místa výrazně stoupne jeho návštěvnost a zejména povědomí mladších generací o událostech spojených s obdobím heydrichiády,“ říká primátor města Pardubic a předseda Řídicího výboru ITI Martin Charvát. 

Další tři „památkové“ projekty, které žadatelé plánují realizovat v areálu pardubických Automatických mlýnů, byly ovšem žadatelům vráceny k dopracování. „Řídicí výbor bohužel musel žadatelům vrátit projekty obnovy hlavní budovy mlýna pro krajskou galerii, rekonstrukce sila a veřejných prostranství, Galerie města Pardubic, a k tomu také projekt Centrálních polytechnických dílen z oblasti vzdělávání, k dopracování. Tím hlavním důvodem je, že projekty stále nemají pravomocné stavební povolení, které je jednou ze základních podmínek pro získání dotace. Věřím, že se žadatelům podaří potřebná povolení do konce devadesátidenní lhůty poskytnuté Řídicím výborem získat,“ doplnil manažer ITI Miroslav Janovský. 

Aglomerace vypsala také výzvy na podporu infrastruktury základní škol. Do dvou výzev s dotací 60 milionů korun se přihlásilo, a kladné stanovisko ŘV ITI získalo, pět projektových záměrů za bezmála 45 milionů korun dotačních. „Město Hradec Králové opětovně předložilo záměr modernizace odborných učeben, včetně řešení konektivity a bezbariérovosti, na základní škole Plotiště. Ten se v rámci předchozí výzvy nepodařilo vysoutěžit, nyní věříme v jeho úspěšnou realizaci,“ uvedl primátor města Hradec Králové Alexandr Hrabálek. Dále uspěly projekty rekonstrukce a vybavení odborných učeben na třech základních školách zřizovaných statutárním městem Pardubice a soukromá základní škola KLAS. 

V oblasti vzdělávání o podporu usiloval také klíčový projekt aglomerace Centrální polytechnické dílny s dotační podporou 115 milionů korun. Ten Řídicí výbor z důvodu absence stavebního povolení také vrátil k dopracování. „Jedná se o excelentní vzdělávací prostor, který na území aglomerace nenajdeme. Nabídne aktivity pro školy i širokou veřejnost v oblasti polytechnického vzdělávání, a to nejen v regionálním, ale i republikovém měřítku. Hlavním lákadlem bude tzv. science on sphere, interaktivní model země s možností promítání a simulace přírodních jevů“, uvedl primátor Pardubic Martin Charvát. 

Mimořádně úspěšné naopak byly projekty připravované podnikatelskými subjekty. Řídicí výbor nakonec podpořil pět záměrů s dotační podporou ve výši 63 milionů korun. Mezi nimi je například Pardubický podnikatelský inkubátor (P-PINK) poskytující podporu začínajícím podnikatelům. Jeden projektový záměr za 24,2 milionů korun dotačních byl kvůli nedostatkům vrácen jeho předkladateli k dopracování. 

ITI Hradecko-pardubické aglomerace letos v září vyhlásí ještě sedm výzev, a to na terminály, v oblasti životního prostředí a především pro podnikatele. Současně probíhají intenzivní přípravy na nové programové období a vyjednávání s řídicími orgány o podobě nových operačních programů a budoucím tematickém zaměření ITI Hradecko-pardubické aglomerace. 

Schválené projektové záměry ŘV ITI ze dne 19. 6. 2019: 

Název projektu  Příspěvek Unie (Kč) 
Nové a pokročilé metody hodnocení chemických látek  18 102 500,00 
Vybudování chodníku v ulici Spojovací  10 200 000,00 
Modernizace infrastruktury v ZŠ Plotiště  4 723 871,60 
Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Josefa Ressla  10 000 000,00 
Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Benešovo náměstí  10 000 000,00 
Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Dubina  10 000 000,00 
ZŠ Klas – Vybudování odborných učeben včetně vybudování bezbariérovosti školy  10 000 000,00 
Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček  20 060 000,00 
Kunětická hora – divadlo na hradě i v podhradí  60 000 000,60 
Zvýšení kvality a rozšíření poskytovaných služeb P-PINK pro MSP  2 500 000,00 
Revitalizace objektu na Jana Palacha čp. 363 a 372 pro umístění P-PINK  16 500 000,00 
Konstrukční pracoviště JHV – ENGINEERING s.r.o.  11 879 135,10 
Rekonstrukce haly NPK Rybitví  14 283 000,00 

Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic
Titulní foto: redakce Pardubice ŽIVĚ

  •  
  •