Řídicí výbor ITI ovládly dopravní projekty a podpora pro podnikatele…

Pardubice – Dosud největší projekt získal dotaci z ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové může z fondů Evropské unie využít téměř čtvrt miliardy korun. Řídicí výbor ITI se tentokrát rozhodl podpořit patnáct projektů za půl miliardy, celkem již získalo peníze 120 projektů za 3 miliardy.

Dvě cyklostezky, nový odbavovací systém v MHD v Hradci Králové, trolejbusová trať ve Studentské ulici v Pardubicích, nová měnírna u pardubického stadionu a inteligentní řízení dopravy v obou krajských městech. Takový je výčet dopravních projektů z celkem dvou operačních programů s celkovou dotační podporou více než 375 milionů korun. Nejnákladnějším z nich je inteligentní dopravní systém, který vznikne na území města Hradec Králové. „Hlavním cílem tohoto projektu, který si vyžádá investici více než 400 milionů korun, je řízení, informování a sběr dat pro optimalizaci dopravy. Evropská unie by měla na realizaci přispět částkou 247 milionů korun,“ vysvětlil primátor města Hradec Králové Alexandr Hrabálek.

Celkem tři výzvy z OPPIK přilákaly podnikatele z Hradecko-pardubické aglomerace, kteří připravili celkem osm projektů s dotační podporou bezmála 98 milionů korun. „Zájem o tyto výzvy lze považovat za úspěch, protože doposud podnikatelé na nástroj ITI pohlíželi spíše s nedůvěrou. Nicméně vysoká úroveň projektů, které jsou hodnotiteli z Ministerstva průmyslu a obchodu vnímány jako velmi kvalitní a dobře připravené, svědčí o kvalitě firem v naší aglomeraci,“ doplnil primátor města Pardubic a předseda Řídicího výboru ITI Martin Charvát.

Březnové výzvy ITI Hradecko-pardubické aglomerace nabídly žadatelů v území možnost podat projektové záměry ze tří operačních programů. Dva z nich, Integrovaných regionální operační program (IROP) a Operační program Doprava (OPD), umožnily podporu záměrů v oblasti dopravy. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) poskytl prostředky na podporu podnikatelů. Předloženo bylo celkem osmnáct záměrů s podporou z Evropské unie více než 500 milionů korun.

Celkově Řídicí výbor ITI podpořil patnáct projektových záměrů za více než 473 milionů korun. „Bohužel, dva projekty, měnírna v Hradci Králové a záměr soukromé firmy, musely být jejich předkladatelům vráceny k dopracování. Vzhledem k tomu, že se jednalo o nedostatky formálního charakteru, věříme, že po výzvě k jejich dopracování budou i tito žadatelé úspěšní,“ upřesnil manažer ITI Miroslav Janovský. Cyklostezka u zimního stadionu v Hradci Králové naopak získala záporné stanovisko ŘV ITI, a to z důvodu nedoložení stavebního povolení v termínu stanoveném pro dopracování tohoto projektu.

ITI Hradecko pardubické aglomerace se v současné době již připravuje na nové programové období, které začne v roce 2021. Klíčoví partneři a obce v aglomeraci proto byli osloveni, aby do poloviny dubna předložili své projektové záměry, které budou sloužit jako základ pro aktualizaci Strategie ITI, která je klíčovým dokumentem pro vymezení tematických oblastí, z nichž budou moci žadatelé čerpat evropské prostředky. Aglomerace zatím pro nové období eviduje téměř 350 projektů za 23 miliard korun.

Zdroj a foto: ITI Hradecko-pardubická aglomerace

 
 
 • Tip na novoroční předsevzetí? Být dobrovolník!
 • Pardubice – Každý rok 5. prosince rozdává štědrou nadílku Mikuláš. Málokdo ale ví, že na toto datum je zároveň vyhlášený

   
   
 • Očkovací kapacity v kraji dostačují zájmu o očkování…
 • Pardubice – Ke svému pravidelnému jednání se ve středu sešla krajská pracovní skupina k očkování. Jejím hlavním úkolem bylo reagovat na

   
   
 • Děti bodovaly, našly telefon i peněženku. Oba nálezy jsou už u svých majitelů…
 • Pardubice – Poslední listopadový den byl ve znamení nejrůznějších nálezů. Strážníci vyjížděli k zapomenutému batohu s injekčními stříkačkami, zatoulanému pejskovi a  předávali

   
   
 • Bulharští Češi…
 • Pardubice – Od 2. do 31. prosince 2021 bude v hale Turistického informačního centra v Pardubicích připravena pro jeho návštěvníky panelová dokumentární

   
   
 • Mikulášský trolejbus…
 • Pardubice – Tuto neděli 5. prosince 2021, pokud neproběhne další zpřísnění opatření proti Covid 19, vyrazí do pardubických ulic historický