Renesanční město potřebuje kulturní sál a chce lákat také zájemce o starý Egypt…

Moravská Třebová – Vyhovět kulturním potřebám obyvatel a zároveň být atraktivní i pro turisty. To je cíl historického města Moravská Třebová, který jeho zástupci představili náměstku hejtmana Pardubického kraje pro kulturu Romanu Línkovi. Pomoci by v tom měla proměna opuštěného průmyslového areálu po bývalé mlékárně nedaleko centra i zcela nová prezentace staroegyptských památek ve spolupráci s Národním muzeem Praha.

V Moravské Třebové mají jednu ze tří městských památkových rezervací v našem kraji, další jsou v Pardubicích a Litomyšli. Město je proslulé renesančním zámkem, latinskou školou a řadou dochovaných mázhauzů v měšťanských domech. Přesto tu zatím chybí větší kulturní sál i rozvojová vize v oblasti kultury. To se rozhodlo změnit nynější vedení města v čele se starostou Milošem Mičkou a místostarostkou Danielou Maixnerovou. Spolupracují na tom s ředitelkami městských kulturních institucí.

„Líbí se mi, že to představitelé města nedělají jen od stolu, podle svých vlastních preferencí. Dávají si zmapovat představy místních obyvatel, po čem bude největší poptávka, a tím se chtějí především řídit. Samozřejmě to narazí na finanční limity a následnou ekonomickou udržitelnost. Myslím, že v Moravské Třebové stejně jako v dalších středně velkých městech v našem kraji cítí, že další investice by nyní měly jít právě do kulturní infrastruktury, a to je dobře," uvedl Roman Línek.

Nový kulturní stánek má vyrůst v bývalé Miltře v těsném sousedství muzea. Tento areál město zakoupilo před dvěma lety za 11 milionů korun. „Z bývalého mlékárenského podniku zřejmě zůstane hlavní budova, zbytek půjde do demolice. Nové prostory získá také muzeum pro depozitáře a počítáme i s lepší možností zaparkování návštěvníků," řekla Daniela Maixnerová. Město chce zažádat o prostředky z Národního fondu obnovy.

Muzeum a Latinská škola

Nedaleko náměstí se rekonstruuje renesanční Latinská škola, která se nyní stane součástí Městského muzea. Přesune se do ní expozice s názvem „Jak se žilo na venkově", která je nyní na zámku, i spolek Waltera Hansela z muzea. To umožní začít s nutnými úpravami v budově muzea.

Holzmaisteerova sbirka
« z 7 »

Nejkrásnější egyptská mumie v Čechách

„Jednáme nyní o vytvoření nové moderní muzejní expozice, ve které bychom sloučili předměty z takzvané Holzmeisterovy sbírky včetně egyptské mumie Hereret s některými zapůjčenými předměty z výstavy Sluneční králové. Tomu ovšem musí předcházet vyřešení havarijních stavů rozvodů v budově a další opravy. Potom si dovedu představit, že naše muzeum bude v mnohem větší míře lákat právě zájemce o egyptologii," dodala místostarostka.

Moravskotřebovská mumie je jedna z 18 kompletních staroegyptských mumií na území České republiky a je považována za nejkrásnější. Zakoupil ji na svých cestách kolem světa v roce 1912 v Káhiře Ludwig Vinzenz Holzmaister, německý rodák z Moravské Třebové, který zbohatl ve Spojených státech amerických a stal se donátorem muzea svého rodného města. Mumii spolu s dalšími předměty nechal před 109 lety poslat do Moravské Třebové. V průběhu let byla mumie několikrát nedestruktivně prozkoumána a návštěvníci se mohou podívat i na rekonstrukci portrétu Hereret.

Moravská Třebová renesanční

„Přestože v tomto městě nepůsobili Pernštejni, ale jiné významné rody, stala se Moravská Třebová letos součástí našich oslav 500 let renesance ve východních Čechách. Místní renesanční stopy jsou tu ukázkové a zámek dozajista musí okouzlit všechny návštěvníky. Vítám také iniciativu sjednotit expozice na zámku a více se věnovat historii spojené s tímto místem a jeho geniem loci. V Moravské Třebové cítím mladého ducha, který přináší svěží vítr a nové nápady," dodal na závěr setkání Roman Línek.

Zdroj a foto: Pardubický kraj