Remobil: Česká pošta pomůže vybírat nepotřebné mobily od veřejnosti…

Praha – Projekt Remobil, který se zaměřuje na sběr starých mobilních telefonů a s tím související společenskou odpovědnost, završil svoji další fázi. Po zhruba třech letech se podařilo splnit druhou výzvu sběru deseti tisíc nepotřebných mobilních telefonů. Zároveň brzy zahájí spolupráci s Českou poštou, jejímž prostřednictvím se bude moci do sběru mobilů zapojit i široká veřejnost.

Projekt Remobil byl zahájen v říjnu roku 2015 a zhruba po roce a půl se podařilo splnit první výzvu sběru 10 tisíc vysloužilých mobilních telefonů. Hned na to byla vyhlášena výzva další se stejným cílem. Celkově se již podařilo k recyklaci předat 20 tisíc starých mobilů. Do sběru se zapojilo více než 580 firem, škol a dalších institucí s odhadovanými 70 tisíci účastníky. Kromě zmíněných telefonů bylo vybráno přes 9 tun dalšího příslušenství a drobné elektroniky.

Z každého sebraného starého mobilu putuje 10 Kč na aktivity Jedličkova ústavu a škol. Celkový příspěvek je tedy nyní 200 tisíc Kč. Prvních 100 tisíc bylo využito na vybavení místnosti fyzioterapie a druhých 100 tisíc na zakoupení nákladné kompenzační pomůcky pro žáky s tělesným postižením. Konkrétně se jedná o speciální koupací křeslo.

Díky recyklaci, například zmiňovaných 20 tisíc mobilů, lze využít přes 90 % získaných materiálů a spočítat i další benefity a úspory. Například do ovzduší není vpuštěno přes 31 tun ekvivalentu CO2, který by vznikl při těžbě primárních surovin používaných pro výrobu nových mobilů. Při těžbě drahých kovů se také spotřebovává voda, které se takto uspoří téměř 600 tisíc litrů. Samotnou recyklaci zajišťují autorizované firmy, které mobilní telefony demontují a zpracovávají právě pro další využití. Tyto firmy navíc zaměstnávají osoby hendikepované nebo osoby špatně uplatnitelné na trhu práce. Tímto způsobem se tedy podařilo zajistit již přes 3 000 hodin práce.

V další fázi projektu bude Remobil usilovat o rekordní sběr 100 tisíc nepotřebných mobilů. Zároveň se v projektu objeví nová akce pod názvem: „POMOC NA DRUHOU". Půjde o unikátní sběr od fyzických osob v rámci Mezinárodního dne životního prostředí. Konkrétně od 3.6 do 7. 6. 2019 bude připravena možnost odnést své staré mobily na jakoukoli pobočku České pošty. Při využití tohoto způsobu bude příspěvek 10 Kč z každého sebraného mobilu putovat Nadaci České pošty.

Pro dlouhodobou udržitelnost neziskového projektu je důležité spolupracovat se silnými a spolehlivými partnery. Kromě tradičních partnerů Jedličkova ústavu a škol a Asociace společenské odpovědnosti, bude hlavním partnerem projektu společnost Asekol. Ta je v České republice synonymem pro sběr vysloužilých elektrozařízení a je občanům známá zejména provozováním tzv. „červených kontejnerů", které se nyní nachází ve větších městech u klasických kontejnerových stání pro sběr papíru, plastů atd.

Jiří Šmejkal manažer projektu Remobil říká: "V průměru se každému z nás válí doma v šuplíku 2 až 3 staré telefony. V celorepublikovém měřítku jsou to tedy miliony kusů. Tyto mobily mohou být do budoucna enviromentálním problémem, zejména z toho důvodu, že mohou skončit v komunálním odpadu. Proto se snažíme všem nabídnout jednoduchou možnost se těchto mobilů bezplatně zbavit a zároveň tak pomoct dobré věci. Zároveň se každý účastník může zapojit do Soutěže Remobil a získat tak mobilní telefon v hodnotě 10 tisíc Kč."

Zdroj: Česká pošta
Foto: ilustrační redakce