Rektor Univerzity Pardubice udělil ceny i novou plaketu mimořádným osobnostem…

Pardubice – Rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek ocenil při příležitosti nadcházejícího Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva devět vědců a studentů za mimořádné tvůrčí výkony. Letos udělil zcela poprvé novou Plaketu rektora za výjimečný vědecký počin. Kvůli nepříznivé epidemiologické situaci si většina osobností převezme svá ocenění v náhradním termínu.

„Univerzita Pardubice vždy měla a má výrazné osobnosti, které jsou špičkami ve svém oboru. Ceníme si jejich práce, ale i toho, že vychovávají další talentovanou generaci vědců. Oceňuji i aktivity kolegů, kteří pro rozšíření a pochopení vědeckých poznatků je dokáží poutavě přiblížit i veřejnosti," uvedl prof. Jiří Málek, rektor Univerzity Pardubice.

Letos rektor udělil, při příležitosti 70 let od vzniku vysoké školy, zcela nové ocenění – plaketu oceňující zcela výjimečný vědecký počin. Autorem Plakety rektora je výtvarník a sochař Jakub Vlček. Jejím prvním držitelem se za mezinárodní přesah svého základního výzkumu a uvádění výsledků vědy do praxe stal prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D. Absolvent pardubické vysoké školy, analytický chemik patří na Univerzitě Pardubice k nejcitovanějším autorům vědeckých publikací a letos získal evropský patent na detekci rakoviny slinivky.

Stříbrnou Medaili za zásluhy o Univerzitu Pardubice („pro meritis") za významný přínos k rozvoji elektrochemie na Univerzitě Pardubice rektor udělil in memoriam prof. Ing. Karlu Vytřasovi, DrSc.,který působil na Katedře analytické chemie Fakulty chemicko-technologické, v 90. letech také ve vedení fakulty i vysoké školy.

Cenu rektora za prestižní monografii obdržela prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. z Fakulty filozofické, za vydanou monografii s názvem Ženy s kufříkem a nadějí  (porodní báby a asistentky v českých zemích od poloviny 19. do poloviny 20. století).

Ceny rektora za publikace v prestižních vědeckých časopisech získali čtyři vědci působící na Fakultě chemicko-technologické: Dr. Denise Wolrab (hlavní autorka publikace v časopise „Trends in Analytical Chemistry", realizované v rámci činnosti výzkumného týmu prof. Holčapka), Ing. Petr Košťál, Ph.D. (hlavní autor publikace v časopise „International Materials Reviews", realizované v rámci činnosti výzkumného týmu prof. Málka), Ing. Tomáš Chlupatý, Ph.D. (hlavní autor publikace v časopise „Inorganic Chemistry", realizované v rámci činnosti výzkumného týmu prof. Růžičky) a Ing. Miloš Krbal, Ph.D. (hlavní autor publikace v časopise „Applied Materials Today", realizované v rámci činnosti výzkumného týmu dr. Macáka).

Za založení tradice literárních setkání, čtení u Lavičky Václava Havla a za vlastní úspěšnou literární tvorbu rektor ocenil Studentskou cenou Mgr. Přemysla Krejčíka z Fakulty filozofické. Student doktorského studia oboru Historie je autorem básnických sbírek, románu, sci-fi povídek a dalších knih. Letos bodoval svojí detektivkou Malej NY, která se dostala mezi tři nominované na prestižní Cenu Jiřího Ortena.

Cenu rektora za popularizaci vědy získal Ing. Jiří Nožička, Ph.D., z Dopravní fakulty Jana Pernera, který svými populárně-naučnými přednáškami dlouhodobě podporuje zájem žáků základních a středních škol o vzdělání a vědecké bádání.

Autor: Mgr. Martina Macková, vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa
Zdroj: Univerzita Pardubice