Registrační značka elektrického vozidla Zdarma…

Pardubice – S účinností od 1. dubna 2019 budou moci vlastníci nebo provozovatelé silničního vozidla se souhlasem vlastníka požádat o přidělení registrační značky elektrického vozidla, jde-li o silniční vozidlo používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík, nebo v kombinaci s jiným palivem (hybrid), je-li hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50g/km.

Tato značka je tvořena velkými písmeny „EL" následovanými kombinací arabských číslic a velkých písmen latinské abecedy. Registrační značka elektrického vozidla je pro zájemce zdarma, lhůta na vydání značky je 15 dnů od data podání žádosti. Registrační značky pro elektromobily nejsou povinné, záleží vždy na majiteli vozidla.

Registrační značka elektrického vozidla bude mít mezinárodní platnost.

Zdroj: Magistrát města Pardubic / REGISTR VOZIDEL
Foto: ilustrační redakce