Řečanský most přes Labe by se mohl dočkat obnovy v roce 2022…

Pardubicko – V letošním roce byla dokončena stavba nového mostu přes Labe mezi Valy a Mělicemi. Dalším důležitým mostem, který není ve vyhovujícím stavu, je ten v Řečanech nad Labem. Toho by se měla obnova týkat v roce 2022 po dokončení rekonstrukce mostu v Přelouči. Stejně jako v případě stavby ve Valech, by se i v tomto případě mohlo jednat o sdruženou investici více subjektů.

Současný stav nepatří k nejlepším. Stavba však musí počkat na dokončení opravy jiného mostu přes Labe. „V roce 2021 nás čeká rekonstrukce mostu v Přelouči, a tak je nemyslitelné jak finančního, tak dopravního hlediska uzavřít také most v Řečanech, který musí sloužit jako objízdná trasa za omezení nosnosti a rychlosti vozidel. S jeho opravou bychom chtěli začít v roce 2022 stejně jako v případě Wonkova mostu v Pardubicích,“ uvedl 1. náměstek hejtmana pro oblast dopravy a dopravní obslužnosti Michal Kortyš. „Stavebně technická podoba mostu je schválená a nyní naši krajští silničáři rekonstrukci mostu projektují. Vzhledem k tomu, že se nachází na splavné cestě, tak spadá do veřejného zájmu státu. Proto jsme oslovili Ministerstvo dopravy, Ředitelství vodních cest i Státní fond dopravní infrastruktury, aby se jako v případě mostu ve Valech jednalo o společnou investici. Přesné parametry spolufinancování budeme i nadále řešit. Předpokládáme, že na kraj by připadlo přibližně 36 milionů korun. Celková hodnota stavby se zpřesňuje a v tuto chvíli se pohybuje na 160 milionech,“ přiblížil plán náměstek Kortyš. Podle něho se nyní řeší také otázka mostního provizoria. „Mostní provizorium je další investicí, kterou budeme muset řešit. V tuto chvíli zvažujeme, zda bude ekonomicky výhodnější pořízení mostního provizoria nebo jeho pronájem pouze na dobu úpravy mostu,“ doplnil Kortyš.

Finanční stránka investice je pro kraj obzvláště v této době nesmírně důležitá. „Naším zájmem je samozřejmě oprava důležitých mostů přes Labe, ale je nutné si uvědomit, že se jedná o finančně velmi náročné stavby, které bude z krajského rozpočtu za stávající situace jen velmi obtížné financovat. Pro představu v případě mostu ve Valech se jednalo o investici přesahující 250 milionů korun. Vše bude záležet na tom, jaký dopad bude mít schválený daňový balíček na rozpočet Pardubického kraje,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který je v krajské radě zodpovědný za oblast financí a rozpočtu.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •