Reakce Služeb města Pardubic a SmP – Odpady na přijatá krizová opatření vlády…

Pardubice – Aktuální přehled dopadů rozhodnutí vlády ČR, která byla přijata v rámci bezpečnostních opatření, do činností realizovaných společnostmi Služby města Pardubic a.s.  a SmP – Odpady a.s.

Níže zasíláme přehled dopadů rozhodnutí vlády ČR, která byla přijata v rámci bezpečnostních opatření, do činností realizovaných společnostmi Služby města Pardubic a.s. (dále jen „SmP a.s.“) a SmP – Odpady a.s. 

ODPADY 

Svoz komunálního odpadu 

Svoz probíhá a bude nadále zajišťován v souladu s nastaveným harmonogramem svozu. 

Svoz separovaných složek odpadu 

Plast, papír, sklo a další separované složky odpadu svážíme bez omezení, svoz bude pokračovat ve standardně nastavených svozových dnech. 

Provoz separačních dvorů 

Separační dvory v Pardubicích jsou tak jako v řadě dalších měst uzavřeny do odvolání. Maloobchodní prodej kompostu byl pozastaven. Jakmile bude možné separační dvory otevřít, budeme o tom informovat přímo na separačních dvorech, prostřednictvím našich webových stránek a na Facebookovém účtu společnosti. 

Přistavování velkoobjemových kontejnerů pro občany města Pardubice 

Velkoobjemové kontejnery budou přistavovány na základě stávajících harmonogramů. 

Žádáme občany o dodržování čistoty a pořádku u stanovišť kontejnerů a na veřejných místech. Odpad je možno ukládat pouze do nádob k tomu určených. 

PIETNÍ SLUŽBY 

Provoz pohřební služby a krematoria 

Pohřební služba funguje podle běžné provozní doby. Objednatel pohřbu se může dostavit pouze s jednou další osobou. Pro všechny osoby v budově pohřební služby platí povinnost mít zakrytá ústa a nos (použít lze například i podomácku vyrobené roušky či šály a šátky), totéž platí pro účastníky smutečních obřadů v krematoriu. Doporučujeme obřady pouze v kruhu rodinném. 

Na návštěvu kanceláře pohřební služby je třeba se předem objednat na webových stránkách SmP a.s. (www.smp-pce.cz), nebo na tel: 466768245. Zároveň žádáme objednatele o využití služby elektronického sjednání pohřbu na (epohreb.smp-pce.cz). 

Správa hřbitovů 

Správa hřbitovů upravila otevírací dobu pro veřejnost na pondělí od 8 do 11 hodin a čtvrtek od 12 do 15 hodin. Pro osoby vstupující do kanceláře správy hřbitovů platí povinnost mít zakrytá ústa a nos (použít lze například i podomácku vyrobené roušky či šály a šátky). Doporučujeme se objednat na tel: 777783112, nebo email: spravahrbitovu@smp-pce.cz. Zařízení pohřbu do hrobu, nebo hrobky není tímto omezeno a lze jej zajistit v běžné pracovní době po telefonické domluvě. 

V areálu centrálního hřbitova byly uzavřeny toalety pro veřejnost. 

ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ 

Blokové čištění 

S platností od 23. 3. 2020 bylo dočasně přerušeno blokové čištění města. SmP budou provádět čištění města dle možností, tak aby standard čistoty byl zachován v co nejvyšší míře. 

S ohledem na v••voj situace platí všechna opatření do odvolání. O dalším v••voji budeme průběžně informovat na jednotliv••ch provozovnách společností, na webu a na Facebookovém účtu SmP a.s. 

Situace se vyvíjí a přijatá opatření se mohou změnit.

Zdroj: Služby města Pardubic a.s. a SmP – Odpady a.s.
Foto: ilustrační redakce Pardubice ŽIVĚ

  •  
  •