Radnice pozměnila uspořádání svých komisí

Pardubice – Pardubice znají nejen nové politické vedení, zastupitele a radní. Ustavena byla také většina komisí fungující při Radě města Pardubic, které radě slouží jako poradní orgány pro dané oblasti. Oproti předchozímu volebnímu období má město nyní o jednu komisi méně, a to díky sloučení oblasti zaměřené na rodinu a výchovu.

Z celkového počtu 12 má radnice již schváleno 10 komisí, včetně Komise pro dopravu, Komise pro cestovní ruch, Komise pro výchovu, vzdělání a rodinu, Komise pro sociální a zdravotní věci, Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality, Komise pro adaptaci na klimatické změny a životní prostředí, Kulturní komise, Komise pro bytové a nebytové prostory, Komise pro pozemky a reklamu a Komise pro sport. „Komise pro rodinu a děti byla nově sloučena s komisí pro výchovu a vzdělávání, jelikož tyto oblasti spolu souvisejí a v řadě případů docházelo k jejich přesahu. Považuji to za smysluplný krok, který zefektivní rozhodování Rady města Pardubic. Co se komise pro strategii a Smart City a komise pro architekturu a urbanismus týče, zde plánujeme menší změnu, a to aby komise nebyly složeny z řad politických nominantů, ale aby je tvořili odborníci na danou problematiku. Tento krok bychom chtěli mít hotov do konce letošního roku," informuje k novému uspořádání komisí primátor Pardubic Jan Nadrchal.

Jednotlivé komise fungující při Radě města Pardubic předkládají členům rady návrhy na usnesení doporučení, stanoviska či různé náměty. Každá z komisí, která v daném složení funguje po dobu volebního období, je přitom povinna informovat radu o své činnosti formou výroční zprávy, případně pokaždé, když ji o to rada požádá.

Autor: Iveta Koubková
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic