Radnice chystá další krok k plánované proměně Palackého třídy

Pardubice – Palackého třída bude zase o krok blíže své revitalizaci. Odbor dopravy vypsal výběrové řízení na projektanta, který zpracuje dokumentaci k územnímu řízení. S jeho vyhlášením se počítá v prvním čtvrtletí tohoto roku. V rámci návrhu by měla být navržena i etapizace proměny jedné z hlavních tepen města. Nová dokumentace naváže na koncepční studii, která vznikla v roce 2018, a následný návrh stavby z roku 2020.

„Důležitá tepna Pardubic, která aktuálně slouží jako průchozí spojka od nádraží do centra města, by se v nejbližších letech konečně mohla stát atraktivním místem pro trávení volného času i podnikání. Díky týmu architektů a zapojení veřejnosti máme od roku 2018 zmapován a k proměně navržen úsek Palackého třídy. Výsledek je velmi povedený a já věřím, že se Palackého třída stane dalším z příjemných míst k zastavení a odpočinku," uvedl primátor města Pardubic Jan Nadrchal. 

Návrh pro příští desetiletí

Navrhovaná podoba ulice by měla naplňovat potřeby obyvatel pro další desetiletí. „Měla by být obnovována po etapách a právě jednotlivé etapy vzniknou při samotném projektování v návaznosti na finanční náklady a technologická omezení. Na pořízení dokumentace má město vyčleněny finanční prostředky ve výši 6 milionů korun," řekl náměstek pro dopravu Jan Hrabal. „Studie byly zpracovány pro celou Palackého třídu, která začíná na okružní křižovatce u prodejny Lidl a končí až na křižovatce s Masarykovým náměstím a třídou Míru. Projektování navazující dokumentace se zaměří pouze na východní část, a to od křižovatky s ulicí Hlaváčovou po křižovatku s Masarykovým náměstím a třídou Míru," upřesnil vedoucí odboru dopravy Jiří Zubák.

MMP-Palackeho-trida-vizualy-16012023-00
« z 11 »

„Vzhledem k majetkoprávním vztahům a úspoře nákladů projekt počítá se zachováním lávky i objektů ‚kostek', které jsou k lávce přimknuty. Těžištěm projektu bude ale i nadále kompletní revitalizace komunikací, chodníků a zeleně. Ulice by měla reagovat i na plánovaný rozvoj na své severní straně a celkově by měla na severní straně nabídnout více prostoru pro pěší a zeleň," dodal náměstek Hrabal. 

Navrhované uspořádání ulice se významně neliší od stávajícího stavu v základních parametrech, jako jsou šířka vozovky nebo šířka chodníků. Liší se v detailech uspořádání jednotlivých částí jako rozmístění a řešení zeleně, podoby chodníků, uspořádání přechodů pro chodce, křižovatek, prostoru zastávek MHD, doplnění infrastruktury pro cyklisty a vedení inženýrských sítí. „Asi největší změnou by měla projít veřejná prostranství ve východní části ulice. Úpravy se týkají nejen samotného uličního profilu Palackého třídy, ale zahrnují i navazující prostory v místech napojení ulic Havlíčkovy, Jungmannovy, Macanovy nebo prostoru před Pardubickým pivovarem. Hlavním cílem je vytvořit podmínky pro rozvoj zeleně a vznik nových aktivit. Změna je postavená na propojené paletě nových funkčních prostorů, které sjednotí současný fragmentovaný a nevyužívaný prostor a přemění jej na atraktivní pobytovou destinaci," upřesňuje Martin Ptáček, manažer projektu z odboru dopravy.

Studie vznikla díky pečlivé práci týmu architektů a dopravních expertů, participovala na ní ale i veřejnost, od které město získalo na 1 500 vyplněných dotazníků. A právě veřejnost dostane možnost vyjádřit se k některým z dílčích částí rekonstrukce ještě jednou. „Samotný návrh bychom chtěli veřejnosti znovu připomenout jednak formou panelů, které budou vystaveny přímo na Palackého třídě, a také prostřednictvím webových stránek, kde bude možné návrh prohlédnout z pohodlí domova. Zároveň bychom rádi znali názor na detaily návrhu. Konkrétně jde o náplň tzv. „pásu aktivit" podél chodníku. Architekti sem navrhli různé funkce, jako např. různé formy posezení, herních prvků či okrasné zeleně. Budeme rádi, když obyvatelé města znovu využijí možnost se do návrhu zapojit, a to do 10. února na webu www.pardubice.eu/palackeho," dodal Jan Hrabal.

Autor: Alexandra Tušlová
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic