Radní vybírali firmu na přestavbu mlýnů…

Pardubice – Pardubický kraj v roce 2018 zakoupil budovu národní kulturní památky Winternitzovy automatické mlýny pro potřeby Východočeské galerie. V současné době je hotový projekt a kraj nyní vybíral firmu, která se zhostí samotné stavby.

„V termínu předložili nabídku celkem čtyři dodavatelé. Výběrová komise posuzovala z 80 procent nabídnutou cenu a z 20 procent dobu realizace díla. Vítěznou firmu můžeme zveřejnit až po uplynutí lhůty na případná odvolání a po podepsání smlouvy. Nejnižší cena činí necelých 280 milionů bez DPH a stavba by měla trvat necelé dva roky," uvedl 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek.

Podle hejtmana Martina Netolického se stavba postupně stala velkým tématem, a to i proto, že se v areálu řeší projekty dalších subjektů. „Postupně se z akce, kterou jsme považovali za nadstavbu, stal jeden z klíčových projektů v oblasti kultury. Vzhledem k tomu, že je možné čerpat prostředky z ITI, jsme v kontaktu s dalšími investory v areálu, tedy městem a panem architektem Smetanou, abychom měli jistotu, že se vše posouvá úspěšně dopředu i u kolegů. U nás je vše připravené na podání žádosti, ale dle gentlemanské dohody počkáme na kolegy. Nemůžeme však čekat dlouho, a proto jsme se domluvili na dalším kontrolním jednání v červnu s tím, že bychom žádost do ITI podali v průběhu července," uvedl hejtman Martin Netolický.

„Pardubický kraj už má právoplatné stavební povolení a po splnění všech potřebných lhůt může na jaře stavba začít. Vybrali jsme i technický dozor investora, který bude za Pardubický kraj na tuto velkou stavbu dohlížet. Východočeská galerie by se tak někdy v roce 2022 mohla začít stěhovat z prostorů na Zámku Pardubice do bývalých mlýnů. Tím se uvolní místo pro Východočeské muzeum i jeho plánované návštěvnické centrum na nádvoří," dodal Línek.

Zdroj a foto: Pardubický kraj