Radní Miroslav Krčil se seznámil s plánem rozvoje území MAS ORLICKO…

Klášterec nad Orlicí – Klášterec nad Orlicí hostil jednání valné hromady místní akční skupiny ORLICKO (MAS ORLICKO, z.s.). Po bezmála roce se její členové sešli k prezenčnímu jednání, aby kromě jiného diskutovali a hlasovali o prioritních potřebách rozvoje území Orlicka v období let 2021 – 2027.

Jednání se zúčastnil i radní Pardubického kraje, zodpovědný za venkov, životní prostředí a zemědělství, Miroslav Krčil. Radní Krčil vyslechl zprávu o realizovaných aktivitách MAS a jejího zapojení do podpory rozvoje území. Následně podal přítomným členům aktuální informace o situaci v Programu obnovy venkova (POV) Pardubického kraje i možnostech spolupráce MAS a Pardubického kraje při realizaci Regionální strategie adaptačních opatření pro Pardubický kraj (RESAO).

„Prostřednictvím POV podpoří letos Pardubický kraj více než 300 projektů v obcích a více než 100 vesnických prodejen. V případě RESAO se spolupráce s MAS při přípravě projektů doslova nabízí a je podle mého názoru zcela logickým a správným krokem. Masky svá území velmi dobře znají, a proto právě takové spojení vidím jako efektivní. Jsem rád, že je o tuto spolupráci zájem,“ uvedl Miroslav Krčil.

 V úvodu jednání se radní zapojil také do interaktivní části programu, kde odevzdal svůj hlas k těm opatřením a tématům zahrnutým do strategie MAS, jejichž podporu považuje za potřebnou. „Osobně považuji za důležité investice do konkrétních projektů, do zázemí obcí, do občanské vybavenosti,“ poznamenal v této souvislosti radní Krčil.

Na území Pardubického kraje působí celkem 13 místních akčních skupin, které prostřednictvím zapojení do komunitně vedeného místního rozvoje realizují dotační i nedotační podpory území a aktivně se podílejí na rozvoji území Pardubického kraje. MAS ORLICKO je největší místní akční skupinou Pardubického kraje. V programovém období 2014 – 2020 rozdělila do území více než 180 milionů korun, nemalou část zdrojů také ve prospěch organizací zřizovaných Pardubickým krajem.

Více informací je k dispozici na: www.MasProOrlicko.cz

Zdroj a foto: Pardubický kraj

 •  
 •  
 • VIDEO: Autotým Policie opět v akci. Rekordman s rychlostí 145 km/h na “hradubické”…
 • KRAJ – Stejně jako na přelomu dubna a května vyrazili policisté z krajského autotýmu v uplynulém týdnu (od 7. do 11.

  •  
  •  
 • Prodavači i ostraha obchodů musí mít nervy z oceli…
 • Pardubice – Uklidňující čaje, kopretina řimbaba ani mák. Nic z toho nemůže uklidnit pocuchané nervy prodavačů a pracovníků ostrahy v obchodech. To,

  •  
  •  
 • Vloupání do trafiky překazil svědek a nakonec i přivolané hlídky strážníků a policie…
 • Pardubice – Rychlou akci předvedli strážníci ve spolupráci s oznamovatelem, který sledoval, jak se trojice osob snaží vloupat do trafiky na

  •  
  •  
 • Na turistickou mapu pernštejnských památek přibude zámeček v Semíně…
 • Pardubice/Semín – Poslední víkend v červnu se pro veřejnost otevře první etapa obnovy semínského zámečku, ve kterém sídlil 235 let místní pivovar.

  •  
  •  
 • Výjimečný koncert v chrudimském Divadle Karla Pippicha…
 • Chrudim – V neděli 27. června se v chrudimském Pippichově divadle uskuteční koncert „Dagmar Pecková 60! To nevadí!“  Bude se jednat nejen

  •  
  •