Radní dali zelenou další nové škole na území města

Pardubice – Radní města Pardubic dali souhlas se vznikem již šesté nestátní základní školy ve městě. Vzniku soukromých škol, ale i tzv. dětských skupin, věnujících se péči o předškolní děti, se město rozhodně nebrání. Nezbavuje se tím ale zákonné povinnosti zajistit umístění „svých" dětí do základních a mateřských škol. Proto samo připravuje výstavbu nových zařízení.

„Vznik soukromých a církevních škol vítáme, stejně jako zakládání dětských skupin pro předškolní děti. Rodič by měl mít v 21. století možnost výběru. Je to důkaz fungující občanské společnosti, zajišťující pestrost nabídky výchovných aktivit pro pardubické děti a tyto školy vhodně doplňují nabídku v oblasti základního vzdělávání v Pardubicích. Konkurence je tlakem na kvalitu. To je případ i základní školy INDIGO, která by měla začít fungovat v nebytových prostorách na sídlišti Závodu míru již pro školní rok 2022/2023 jako komunitní škola s individuálním vzděláváním s kapacitou 20 žáků," informoval náměstek primátora pro školství Jakub Rychtecký s tím, že město se, stejně jako u ostatních soukromých škol a školek, nebude podílet na provozních nákladech. 

Radnice však v žádném případě tímto nepřenáší svou povinnost zajistit kvalitní a dostatečné kapacity vzdělávání na území města. V Pardubicích je 18 základních a 31 mateřských škol zřizovaných městem. „Za poslední čtyři roky jsme navýšili o 400 míst kapacitu v základních a mateřských školách, včetně první městem zřizované základní školy Montessori. V některých spádových obvodech, a tam, kde to podmínky v mateřinkách pro vzdělávání umožňují, se nám daří umísťovat i dvouleté děti nad rámec zákonných povinností. Rodičům malých dětí se maximálně snažíme usnadnit návrat do zaměstnání i prostřednictvím Ratolesti, která nabízí péči pro děti ve věku od 1,5 roku do čtyř let," shrnuje náměstek Rychtecký s tím, že by pro město bylo chybou, pokud by spoléhalo jen na soukromé dětské skupiny, jejichž financování a cenová dostupnost pro rodiče bývají často problémem.

Vedení města si uvědomuje, že od roku 2020 nastupují do škol silné populační ročníky, a městu roste počet obyvatel. Ve schválené Strategii školství Pardubic 2030, jejíž součástí jsou pravidelné analýzy potřeb kapacit ve městě, ale i jednotlivých školských obvodech, je jako klíčová priorita budování nových míst ve školách a školkách pro pardubické rodiny. „Máme schválené investiční záměry a pracujeme na přípravě výstavby nové základní školy v areálu bývalých Masarykových kasáren pro nejméně 540 žáků. Má stát zhruba 550 milionů korun a budeme usilovat o udělení dotace z ministerstva školství, která by měla pokrýt většinu nákladů," vysvětluje Rychtecký.

Rodičům dětí předškolního věku má usnadnit návrat do zaměstnání například přístavba Mateřské školy Kamarád v Teplého ulici ve stejném spádovém obvodu. „Máme hotový návrh stavby za 79 milionů korun a vybraného dodavatele na všechny stupně projektové dokumentace až po provedení stavby. V roce 2024 by tu měla začít výstavba čtyř nových tříd, včetně souvisejícího zázemí, což umožní umístění stovky dětí ve věku od dvou let," doplňuje Rychtecký s tím, že pro město další novou školku se třemi třídami a kapacitou 75 míst projektuje developer v nové Trnové.

V Pardubicích vedle městských škol působí pět soukromých škol – bilingvní Základní škola a mateřská škola KLAS s.r.o. s kapacitou 85 žáků, Základní škola a Mateřská škola Na cestě, s.r.o., pro 30 žáků, Základní škola V Pohybu s kapacitou 70 žáků, Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., s kapacitou 169 míst pro děti s hendikepem. NOE – Křesťanská základní škola a mateřská škola s kapacitou 200 žáků je škola s církevním zřizovatelem. Nově k nim přibude Základní škola Indigo, která bude začínat s 20 žáky. Péči o děti předškolního věku zajišťují vedle mateřských škol i dětské skupiny. Těch je v Pardubicích v současné době 22 s kapacitou 278 míst a brzy k nim přibydou tři další, jejichž vzniku dali radní rovněž zelenou.

Autor: Nataša Hradní
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic