Radní dali zelenou Centrálním polytechnickým dílnám a Galerii města Pardubic v areálu Automatických mlýnů…

Pardubice by brzy mohly znát zhotovitele jednoho z klíčových městských projektů, který se skládá ze dvou částí – Centrálních polytechnických dílen (CPD) a Galerie města Pardubic (GAMPA), jež mají vzniknout v areálu bývalých Automatických mlýnů. O finálním záměru včetně harmonogramu a financování stavby budou rozhodovat Zastupitelé města Pardubic ve čtvrtek 28. května, pokud záměr zastupitelstvem projde, může radnice přejít k vypsání zadávacího řízení.

Celkové náklady na realizaci obou projektů dosahují výše necelých 352 milionů korun, radnice však počítá s tím, že více jako polovinu výdajů pokryje dotace ITI Hradecko-pardubické aglomerace. „Dotace by mohla pokrýt téměř 60 procent z celkových nákladů, což je zhruba 209 milionů korun. Realizaci projektů jsme se přitom rozhodli rozdělit na dvě etapy, tak abychom zvýšili možnost získat maximální možnou podporu ze strany ITI a snížili tak podíl vlastních zdrojů v rámci celkových nákladů," informuje primátor Pardubic Martin Charvát.

První etapa zahrnuje stavby CPD a GAMPY a vyjít by měla na přibližně 254,5 milionu korun, druhá etapa s celkovými náklady zhruba 97 milionů korun se pro změnu týká pořízení vybavení, speciálních učebních pomůcek a IT technologií. „Projektový záměr na stavbu Centrálních polytechnických dílen již schválil Řídicí výbor ITI v říjnu 2019, a to včetně výše dotace 115 milionů korun z EU, ze státního rozpočtu bychom na tento projekt měli získat podporu dalších 6,76 milionu korun. V případě GAMPY, jejíž projektový záměr na stavbu byl schválen v březnu tohoto roku, dosahuje výše dotační podpory prostřednictvím ITI 17 milionů korun z EU a 1 milion ze státního rozpočtu," dodává primátor Pardubic Martin Charvát s tím, že o dotaci na pořízení pomůcek a vybavení bude město žádat v novém programovacím období 2021-2027 ITI Hradecko-pardubické aglomerace, a to s cílem získat finanční prostředky ve výši zhruba 69 milionů korun.

Areál nabídne kulturně vzdělávací centrum

Budoucí Centrální polytechnické dílny a GAMPA promění část mlýnů v kulturně vzdělávací centrum celé Hradubické aglomerace, jehož prostřednictvím bude nejen možné poskytnou lidem od 3 do 99 let nadstandardní vzdělávání na evropské úrovni, ale zároveň ji proměnit v místo volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie. „Nejlepší investicí do budoucnosti je investice do celoživotního vzdělávání. V dopoledních a odpoledních hodinách počítáme s moderní blokovou výukou pro děti a žáky mateřských i základních škol, ale i studenty středních škol, kteří budou poznávat svět nejen prostřednictvím teorie, ale konkrétního projektu a prožitku, zážitkových metod a experimentů. Pozdní odpoledne a víkendy jsou určeny pro veřejnost, rodiny a jednotlivce všech generací včetně možností rekvalifikací a školení zaměstnanců firem z regionu. Je nutné si uvědomit, že při realizaci takovéhoto projektu musíme vycházet z předpokladu, aby didaktické vybavení a navržené vzdělávací programy byly aktuální a konkurenceschopné také v budoucnu a mohly se dále a pružně s dobou vyvíjet. Podle toho jsme k výběru pomůcek, vzdělávacích kurzů a skutečně excelentního hardwarového i softwarového vybavení učeben, ale i systému celé budovy přistoupili. Na radě jsme jednohlasně doporučili zastupitelům jít do takzvané plné varianty, kdy na vybavení počítáme s částkou 97 milionů korun, kterou chceme pokrýt převážně evropskými dotacemi. Vše bude odpovídat nejmodernějším trendům, účastníci a lektoři budou mít k dispozici interaktivní zobrazovače, budou moci pracovat s virtuální realitou, ale také na dlouhodobých a nejenom výzkumných projektech. Další unikátní vzdělávací expozicí a prostorem k prezentaci bude Science on Sphere, neboli Věda na kouli, díky které budou moci účastníci vzdělávání poznávat například přírodní jevy v reálném čase. Ve spojení s imerzivním prostředím takové zařízení nemá ve středoevropském kontextu konkurenci," popisuje budoucí špičkové vybavení Centrálních polytechnických dílen náměstek primátora pro školství Jakub Rychtecký, který projekt vede.

recepce
« z 5 »

V rekonstruované části mlýnu vzniknou laboratoře, dílny, vybudován zde bude prezenční a promítací sál či Sál dětí s tematickými programy. Město navíc navázalo spolupráci s odborníky z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice a také s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové, která pro CPD vytvořila 115 výukových programů, včetně 69 programů pro laboratoře a 44 programů pro dílny. „Centrální polytechnické dílny by měly být cestou, jak více podnítit zájem po technických oborech a uspokojit poptávku regionálních firem, které často volají po pracovnících s technickým zaměřením. Chceme pečovat o mladé lidi s potenciálem v klíčových oborech včas, aby zůstávali do budoucna v regionu. Jednáme o konkrétních možnostech spolupráce a zapojení Krajské hospodářské komory Pardubického kraje, Univerzity Pardubice, ale i dalších významných zaměstnavatelů z regionu. Všude dostáváme pozitivní zpětnou vazbu. Pokud zastupitelé záměr schválí, již v červnu bychom mohli vyhlásit zadávací řízení na zhotovitele stavby, přičemž vítěz by měl být znám na přelomu srpna a září. Následně bychom mohli podat na oba projekty plnou žádost o dotaci. Stavbu bychom chtěli zahájit na podzim tohoto roku, přičemž hotovo by mělo být do konce roku 2022," doplňuje plánovaný harmonogram náměstek Rychtecký.

Areál Winternitzových automatických mlýnů, jejichž provoz byl ukončen v roce 2013, patří mezi nejvýznamnější stavby moderní české architektury, navíc se jedná o jednu z technických kulturních památek na území ČR. Centrální polytechnické dílny a GAMPA se budou nacházet v místě bývalého skladu balené mouky, který spolu se souvisejícími pozemky a projektovou dokumentací město od soukromého vlastníka odkoupilo v roce 2018. V současné době se v areálu připravují kromě CPD a GAMPY další dva projekty – expozice Gočárova muzea v silu spolu s projektem veřejných prostranství v areálu mlýna, tento týden pak odstartují práce na stavbě Východočeské galerie, jejímž investorem je Pardubický kraj.

Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic