Rada schválila návrhy na poskytnutí dotace pro SMS ČR a P-PINK…

Pardubice – Radní Pardubického kraje schválili dva návrhy na poskytnutí dotace pro rok 2020. Sdružení místních samospráv (SMS ČR) požádalo o neinvestiční dotaci ve výši 240 tisíc. Dalším subjektem, jenž se obrátil s požadavkem o dotaci je Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú. (P-PINK). Zde se jedná o částku 1,5 milionu.

„Sdružení místních samospráv ČR sdružuje a hájí zájmy obcí a měst, což považuji za velmi důležité. Samotná dotace by byla použita na část nákladů spojených s činností krajského manažera venkova, jehož hlavní činností je průběžná asistence starostům našeho kraje,“ sdělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Samozřejmě SMS ČR nabízí několik služeb, na které by byla dotace dále využita. Kupříkladu podpora při aplikaci obecného nařízení na ochranu osobních údajů, pořádání akcí pro obce našeho kraje či rozvíjení spolupráce obcí, měst mezi sebou, ale také s krajským vedením,“ dodal.

Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú. (P-PINK) požádal o neinvestiční dotaci ve výši 1,5 milionu na zajištění základního provozu. Ten zahrnuje zejména provozní náklady a náklady na základní vybavení, personální zajištění a externí služby. P-PINK je organizace, která cílí na podporu zejména začínajícího podnikání. Nabízí zázemí ve formě sdílených kanceláří, zasedacích místností či virtuálního sídla. Připravuje i programy pro samotný rozvoj podnikání. Nabízí konzultace jednoduchého rázu, ale je také otevřena i kontinuální práci.

„Shodli jsme se na poskytnutí dotace pro SMS ČR a P-PINK, jejichž návrhy předložíme Zastupitelstvu Pardubického kraje pro definitivní rozhodnutí,“ uvedla radní Pardubického kraje Hana Štěpánová, zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace. „V případě Sdružení místních samospráv se jedná o neinvestiční dotaci 240 tisíc. Pokud je řeč o Pardubickém podnikatelském inkubátoru, zde hovoříme o částce 1,5 milionu,“ doplnila.

Rozhodnutí o poskytnutí dotací je v kompetenci Zastupitelstva Pardubického kraje a bude mu předloženo na jeho jednání dne 18. února 2020.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •