Putovní fotografická výstava „Osudy Romů za druhé světové války" zahájila své putování Českou republikou v Pardubicích…

Pardubice/Praha – V Krajské knihovně v Pardubicích byla 7. září 2021 zahájena unikátní výstava fotografií „Osudy Romů za druhé světové války". Fotografie představují silné osudy romských přeživších, kteří žijí na území České republiky, kteří se stali oběťmi rasového pronásledování během 2. světové války. Portréty nafotila fotografka Jana Stachová a výstavu je možné zhlédnout až do 5. října 2021.

Výstavu otevřela přednáška na téma: Dějiny Romů a jejich pronásledování během 2. světové války, kterou přednesl Mgr. Michal Schuster. Slavnostní vernisáže, která následovala se zúčastnila např. romistka Mgr. Lada Viková z Univerzity Pardubice a zájemci z řad veřejnosti.

„Jsme velmi rádi, že výstava byla v Pardubicích pozitivně přijata a věřím, že si najde mnoho návštěvníků, kterým není lhostejný osud nespravedlivě perzekuovaných," říká Mgr. Pavel Voves, ředitel obecně prospěšné společnosti Živá paměť, která výstavu připravila.

Výstava je přístupná od 8. 9. do 5. 10. 2021, otevřeno po 8.00–19.00, út 8.00–12.00, st 8.00–19.00, čt 8.00–19.00, pá 8.00–19.00, so 9.00–12.00 hodin

Portrétní fotografie následně poputují do Karlových Varů a svoji pouť zakončí 30. 12. v Olomouci.

Výstavu připravila obecně prospěšná společnost Živá paměť s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a Nadačního fondu obětem nacismu. Vznik výstavy podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

prednaska
« z 10 »

Obecně prospěšná společnost Živá paměť byla založena pracovníky Kanceláře pro oběti nacismu Česko-německého fondu budoucnosti v prosinci roku 2003 s cílem:

● pečovat o společný odkaz osob pronásledovaných totalitními režimy a rozvíjet s tím související informační, vzdělávací a dokumentační činnost,

● poskytovat   poradenské a asistenční služby osobám pronásledovaným totalitními režimy, zejména nacionálním socialismem,

● zprostředkovat dialog mezi mladou generací a posledními žijícími svědky nacistického pronásledování.

Zdroj a foto: ACCEDO Czech Republic Communications s.r.o.