První milník v realizaci Revitalizace letního stadionu splněn…

Pardubice – Dnes byly členům zastupitelstva statutárního města Pardubice zástupci společnosti PORR a.s. představeny a prezentovány finální vizualizace projektu Revitalizace letního stadionu.

Společnost PORR a.s. byla v rámci veřejné soutěže vybrána jako generální zhotovitel tohoto projektu, který byl zadavatelem zadán metodou Design&Build.

Parametry vítězného návrhu převyšují podmínky Fotbalové asociace ČR FAČR pro I. ligu ČMFS a Pardubice se budou moci zároveň pochlubit nejmodernějším sportovním stadionem splňujícím podmínky Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) pro stadiony kategorie 3.

Důležitou součástí zadávacího řízení byla povinnost zhotovitele zpracovat Dokumentaci pro změnu stavby před jejím dokončením. Tento významný milník v realizaci projektu byl ze strany zhotovitele v těchto dnech splněn a Žádost o vydání změny stavby před jejím dokončením byla předložena dotčeným orgánům ke schválení.

Dosavadní průběh realizace projektu

V dubnu 2021 společnost PORR převzala staveniště a započala s realizací zajišťovacích a bouracích prací na stávající západní tribuně. Západní tribuna je památkově chráněným objektem pocházejícím z roku 1930 a její vzhled bude do podoby roku 1930 rehabilitován. V návrhu je především počítáno s obnovou vysokého sloupového vzhledu a rozmístěním oken. Z důvodu nutnosti zachování nosného sloupového systému a střechy stávající tribuny, musely být bourací práce prováděny s velkou opatrností a z velké části ručně, což je časově velmi náročné. Zároveň byly realizovany pod neustálým přísným dohledem statiků a geodetů stavby. V tuto chvíli probíhají především práce na ztužení nosných konstrukcí a bourací práce jsou před dokončením.

Vizualizace Letní stadion Pardubice | PORR a.s.
« z 4 »

Nejbližšími významnými termíny v další realizaci projektu jsou, po odsouhlasení změny stavby před jejím dokončením, práce na nových tribunách. Konkrétně zhotovitel zahájí práce na hlubinném založení nových tribun pomocí velkoprůměrových pilot (listopad 2021) a začne se stavbou samotných tribun, které jsou navrženy jako železobetonová prefa konstrukce (prosinec 2021).

Věříme, že i všechny následující fáze realizace tohoto náročného projektu budou dokončovány dle sjednaného harmonogramu a město Pardubice se bude moci na začátku roku 2023 pochlubit stadionem hodným prvoligového klubu s lokací přímo v centru města.

Zdroj a foto: PORR a.s.

 
 
 • Očkovací kapacity v kraji dostačují zájmu o očkování…
 • Pardubice – Ke svému pravidelnému jednání se ve středu sešla krajská pracovní skupina k očkování. Jejím hlavním úkolem bylo reagovat na

   
   
 • Děti bodovaly, našly telefon i peněženku. Oba nálezy jsou už u svých majitelů…
 • Pardubice – Poslední listopadový den byl ve znamení nejrůznějších nálezů. Strážníci vyjížděli k zapomenutému batohu s injekčními stříkačkami, zatoulanému pejskovi a  předávali

   
   
 • Bulharští Češi…
 • Pardubice – Od 2. do 31. prosince 2021 bude v hale Turistického informačního centra v Pardubicích připravena pro jeho návštěvníky panelová dokumentární

   
   
 • Mikulášský trolejbus…
 • Pardubice – Tuto neděli 5. prosince 2021, pokud neproběhne další zpřísnění opatření proti Covid 19, vyrazí do pardubických ulic historický

   
   
 • Města podél řeky Svitavy plánují rozšíření cyklostezky…
 • Svitavsko – Rozšíření cyklotrasy Svitava 24 směrem od Svitav až do Letovic bylo hlavním tématem jednání hejtmanů Pardubického a Jihomoravského