Projekty EPC ušetří kraji ročně více než 48 milionů na energiích…

Pardubice – Už po jedenácté vyhodnotil Pardubický kraj úspory, kterých dosáhl prostřednictvím takzvaných EPC projektů, což jsou energeticky úsporná opatření v objektech v majetku kraje. Celkově je do EPC projektů zapojeno přes 50 organizací, které Pardubický kraj spravuje, jako například školy, domovy sociální péče a nemocnice.

Metoda EPC spočívá v tom, že poskytovatel této služby navrhne a dodá energeticky úsporná opatření. Náklady na realizaci jsou následně postupně spláceny z dosažených úspor, přičemž poskytovatel služby klientovi potřebné snížení nákladů smluvně garantuje.

„V roce 2018 se díky EPC projektům v rámci sedmi balíčků podařilo ušetřit částku 48.325.801 korun, což je znovu více, než v roce předcházejícím. Do ovzduší se díky těmto projektům dostalo o 7, 3 tisíc tun méně kysličníku uhličitého,“ uvedl Roman Línek, zodpovědný za majetek a investice.

Pardubický kraj využívá tyto projekty již od roku 2007. „Celkem jsme už uskutečnili sedm balíčků, které přinesly do majetku kraje více než 300 milionů investic do energetických zařízení. V tomto roce čtyři projekty EPC budou končit s tím, že veškerá realizovaná energetická opatření budou splacena. Do konce roku pak bude dokončena realizace osmého balíčku, který by měl přinést další garantovanou roční úsporu na spotřebě energií a vody ve výši minimálně 3,3 milionu korun,“ dodal Línek.

Pardubický kraj tak má systémově komplexně pokryty těmito projekty prakticky veškeré své objekty, kde dochází ke spotřebě energií a vody a kde byly objeveny rezervy v energetické efektivitě budov.

Velmi rychle jsou však vyvíjeny nové technologie, a tak i z tohoto pohledu bude Pardubický kraj dále analyzovat možnosti dalšího využití energetického potenciálu svých budov s cílem dalšího snižování energetické náročnosti.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •