Projekty CPD a Galerie města Pardubic by mohly získat vyšší podporu EU…

Pardubice – Pardubičtí zastupitelé včera odsouhlasili aktualizovanou verzi investičního záměru – stavební část na realizaci Centrálních polytechnických dílen a Galerie města Pardubic v areálu Automatických mlýnů. Finální rozpočet na stavbu obou projektů je sice navýšen, na rozpočet města by to však díky možné vyšší dotační podpoře, kterou chce radnice čerpat prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace, nemělo mít vliv.

Na základě předložených nabídek v probíhajícím řízení na zhotovitele stavby vyplynulo, že náklady spojené se stavební částí obou projektů včetně přípojky sítí dosáhnou částky zhruba 292,3 milionu korun včetně DPH. Radnice proto požádala o posouzení projektu ze strany nezávislého rozpočtáře. „Po zjištění navýšení ceny při zadávacím řízení jsme požádali projektového manažera o provedení kontroly projektovaného rozpočtu nezávislým rozpočtářem, který potvrdil správnost projektovaného rozpočtu. Generální projektant také upozorňuje, že opět na trhu rostou ceny za práci i materiál," informuje primátor města Martin Charvát s tím, že situaci na trhu dokresluje například výsledek zadávacího řízení Pardubického kraje v rámci realizace projektu Východočeské galerie.

Řešení, jak se vypořádat s vyššími náklady, radnice vidí v možnosti získat o desítky milionů korun vyšší dotaci ze strany EU. „Vzhledem k tomu, že v rámci současného Programového období 2014-2020 ITI Hradecko-pardubické aglomerace dochází díky dokončování projektů k úsporám, rádi bychom této situace využili a pokusili se prostřednictvím nové žádosti s aktualizovanými náklady navýšit dotaci z Evropské unie a státního rozpočtu určenou na zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a učení o téměř 31 milionů korun. V zastupitelstvem již v květnu schváleném investičním záměru byla navíc vyčleněna rezerva ve výši 20 milionů korun, kterou budeme moci nyní využít, aniž bychom museli částku vyčleněnou z vlastních peněz města navyšovat. Navíc máme ambici přinést do projektu dotační peníze již v příštím roce díky průběžným žádostem o proplácení evropských peněz, takže bychom v roce 2021 měli přinést do cash flow projektu další peníze, přestože je máme v rozpočtu plánovány na straně příjmů až v roce 2022, tam nám tak vznikla další potřebná finanční rezerva," podotýká náměstek primátora Jakub Rychtecký s tím, že původní dotace na stavební část měla činit 139,7 milionu korun, nově by po navýšení mohla dosáhnout 170,7 milionu korun. Radní přitom zastupitelům garantovali, že smlouvu se zhotovitelem stavby, který vzejde z výběrového řízení, město podepíše, jakmile bude mít schválen aktualizovaný projektový záměr v Řídicím výboru ITI. Ten by měl své rozhodnutí vydat do konce října.

Další úsporou v projektu je změna výše nákladů za vybavení v části učebních pomůcek, výukových programů a IT technologií Centrálních polytechnických dílen a Galerie města Pardubic. „Původně jsme počítali s částkou 97 milionů korun. V současné době, kdy se zfinalizovaly rozpočty jednotlivých dílčích projektových dokumentací, je cena o 12 milionů nižší, tedy přibližně 85 milionů korun za celkové vybavení. Vzhledem k tomu, že v rámci připravovaného Programového období 21+ máme nové informace o tom, že dotace by mohla činit 85 procent z EU a 5 procent ze státního rozpočtu, zvyšuje se nám šance možnosti získání vyšších dotačních prostředků. Z původních plánovaných 70 milionů by tedy dotační podpora mohla stoupnout až na 77 milionů korun," dodává náměstek Rychtecký.

AMFIK noc 01
« z 25 »

Areál Winternitzových automatických mlýnů, jejichž provoz byl ukončen v roce 2013, patří mezi nejvýznamnější stavby moderní české architektury, navíc se jedná o jednu z technických kulturních památek na území ČR. Centrální polytechnické dílny a GAMPA se budou nacházet v místě bývalého skladu balené mouky, který spolu se souvisejícími pozemky a projektovou dokumentací město od soukromého vlastníka odkoupilo v roce 2018. V současné době se v areálu připravují kromě CPD a GAMPY další dva projekty – expozice Gočárova muzea v silu spolu s projektem veřejných prostranství v areálu mlýna a Východočeská galerie. Práce na stavbě Východočeské galerie, jejímž investorem je Pardubický kraj, jsou přitom již v plném proudu.

Centrální polytechnické dílny a GAMPA promění část mlýnů v kulturně vzdělávací centrum celé Hradubické aglomerace, jehož prostřednictvím bude nejen možné poskytnou lidem od 3 do 99 let nadstandardní vzdělávání na evropské úrovni, ale zároveň ji proměnit v místo volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie. V dopoledních a odpoledních hodinách zde bude probíhat bloková výuka pro děti a žáky mateřských i základních škol, ale i studenty středních škol, kteří budou poznávat svět nejen prostřednictvím teorie, ale konkrétního projektu a prožitku, zážitkových metod a experimentů. Pozdní odpoledne a víkendy budou určeny pro veřejnost, rodiny a jednotlivce všech generací včetně možností rekvalifikací a školení zaměstnanců firem z regionu.

Zdroj a foto: Statutární město Pardubice