Projekt Rozjeď to se u studentů uchytil

Pardubice – Kultura ve městě v letošním roce ožila nejen díky zajetým akcím, napomohly jí i novinky, které vzešly z řad studentů Univerzity Pardubice v rámci pilotního projektu Rozjeď to. Akce se přitom uskutečnily nebo teprve uskuteční za finanční podpory univerzity a města, které na jejich realizaci uvolnily dohromady 160 tisíc korun.

„Naším cílem bylo zapojit studenty Univerzity Pardubice do kulturního dění ve městě a probudit v nich doposud skrytý potenciál. Ze strany města jsme studentům na jednotlivé akce poskytli nejen část finančních prostředků, ale také možnost konzultací jak s odborníky v oblasti kultury v rámci pardubického magistrátu, tak třeba s lidmi z P-Pinku. Rádi bychom prostřednictvím projektu mladým lidem pomohli získat nové kontakty, naučit se hledat pro své projekty potřebné partnery, rozvíjet své podnikatelské a kreativní dovednosti a v neposlední řadě jim dali prostor k většímu zapojení do kulturního dění ve městě," podotýká námětek primátora zodpovědný za oblast kultury Jan Mazuch s tím, že do budoucna by se projekt mohl zopakovat.

Jednotlivé nápady prošly přes Kulturní komisi a hodnoceny byly také zástupci Univerzity Pardubice, a to podle předem stanovených kritérií. Součástí podmínek bylo, aby projekty byly přínosem pro pardubickou kulturní scénu, aby byly hospodárné a aby jejich autoři byli schopni je po organizační stránce zajistit. Vybráno bylo celkem sedm akcí zahrnujících zpěv, hraní, tanec, výstavu či poezii. „Mám opravdu velkou radost, že naši studenti chtějí a také organizují nové kulturní akce nejen pro univerzitu, ale i pro celé Pardubice. Univerzitní město vytváří právě podobné aktivity," říká rektor Univerzity Pardubice Libor Čapek.

Studentské akce, které vznikly v rámci projektu Rozjeď to:

Proběhlé:

  • Taneční workshopy v Polabinách
  • Pardubický ples v Paláci Pardubice
  • Pardubickej Rock-Pop-Rock v klubu Žlutý pes
  • Poezie o páté v Divadle 29

Následující:

  • 3.- 4. 6. 2022 Pardubický Art Market na Třídě Míru
  • 1.– 31.7. 2022 Panelová výstava v TIC Pardubice
  • červenec 2022 Anglický příměstský tábor v Pardubicích

Autor: Iveta Koubková
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic