Projekt Homesharing by měl pomoci zejména rodičům autistických dětí…

Pardubice – Nadační fond AVAST se rozhodl v příštích dvou letech podpořit projekt Homesharing pro Rodinné Integrační Centrum (RIC) působící v Pardubickém kraji a Naděje pro děti úplňku v Praze a Středočeském kraji. To uvítal i radní Pardubického kraje Pavel Šotola, který se sociálními službami pro rodiny autistů dlouhodobě zabývá z pozice krajského radního.

 „O Homesharingu jsem slyšel poprvé v loňském roce, ale netušil jsem, že do roka budeme při zavádění této služby spolupracovat s RIC v našem kraji,“ sdělil Šotola a pokračoval: „Jde o odlehčení od náročné péče rodinám s dětmi s PAS jiným způsobem, než sociální službou. Odlehčovací služby jsou ze sociálních služeb nejdražší a vzhledem k tomu, že jsou tak drahé, mohou být nedostupné pro celou řadu cílových skupin. Projekt Homesharingu dobře doplňuje sociální služby. Hostitelské rodiny dávají svůj čas, domov a rodinu, ale mají za sebou také podporu sociálních služeb v rámci zaškolení a přípravy na dítě s PAS.“

Kateřina Kotasová z nadačního fondu AVAST k tomu dodala: „Je to pilotní projekt zatím pro dvě organizace. Po 2 – 3 letech působení projektů by měla vzniknout ucelená metodika. Cílem není jen metodika popisující službu Homesharing pouze pro osoby s PAS, ale chceme, aby metodika byla univerzální a komplexní. Pilotní organizace budou následně své zkušenosti a znalosti předávat dál, provedou nové organizace úskalím, kterým si ve svých začátcích musely projít samy. Je úžasné, jak obě zmíněné organizace úzce spolupracují, předávají si informace a zkušenosti. V roce 2021 chceme vypsat výzvu k předkládání projektů pro další organizace, ve které plánujeme takto podpořit ještě dalších 6 – 10 organizací. Jde o elegantní službu, která má logiku a je všemi přijímána. Chceme, aby služba Homesharing byla běžnou součástí služeb.“

Náplň projektu Homesharing představily za Rodinné Integrační Centrum ředitelka Hana Janiková a koordinátorka projektu Eva Černá. K jeho významu se vyjádřila i jedna z přítomných maminek, Dana Kolářová: „Já vnímám službu Homesharing jako novou naději. Pečuji o syna již 13 let sama. Můj syn nemluví a mluvenému slovu rozumí jen minimálně. Dovednosti, které má, jsou mechanicky naučené a učil se je několik let. Pro sociální služby je tento kluk ten, který potřebuje zvýšenou péči. Pokud má nedostatek, nebo naopak nadbytek podnětů, sklouzává k sebepoškozování. Službu Homesharing přivítám, protože je poskytována v domácím prostředí Hostitelských rodin. Vnímám, že už potřebuji pomoc. Chtěla bych se věnovat také rodině, přátelům, všem, kteří ještě vydrželi. Jde o službu, která je hrozně důležitá a zatím tady chyběla.“

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •