Prohlášení k Pardubickému pivovaru

Pardubice – V minulém týdnu proběhla avizovaná schůzka mezi zástupci města Pardubice a členy představenstva Pardubického pivovaru.

„Zástupcům města jsme osobně objasnili důvody, které nás vedly k návrhu ukončit výrobu v Pardubickém pivovaru. Rovněž jsme vysvětlili, že to nebylo jednoduché rozhodnutí zejména s ohledem na zaměstnance pivovaru," uvedla Petra Chovancová, předsedkyně představenstva Pardubického pivovaru a dodala, že společnost pro ně připravila podpůrný program. Na schůzce dále zaznělo, že hlavní akcionář do Pardubického pivovaru během tří let investoval více než 100 milionů korun s cílem posílit jeho pozici na tuzemském i zahraničních trzích. Investice putovaly jak do výrobních technologií, tak do samotných značek. Bohužel zásadní změna situace v důsledku pandemie a vypuknutí války na Ukrajině, znemožnila společnosti realizovat plány a stanovené cíle. Jako řádný hospodář s cílem zabránit prohlubující se ztrátě muselo představenstvo přistoupit k výše zmíněnému kroku. Ukončení výroby ale automaticky neznamená zánik všech značek. Pivovar naopak zvažuje, že vybrané z nich zachová. Pokračovat chce také v partnerstvích se sportovními kluby v regionu. 

„Město Pardubice nemá v pardubickém pivovaru žádný majetkový podíl, a tudíž žádný vliv na chování a rozhodování majitele. Nicméně rozhodnutí o ukončení výroby nás, jako zástupce města mrzí. Jak z hlediska tradice, tak z hlediska pracovních míst, která zaniknou. Nicméně je nabíledni, že apel nebo žádost města nezpůsobí, že by představenstvo pivovaru svůj záměr přehodnotilo," komentuje jednání primátor Pardubic Jan Nadrchal. 

Poté, co návrh schválí valná hromada, bude se představenstvo zabývat dalším osudem pivovaru a areálu, ve kterém se nachází. „Rozumíme tomu, že zastupitelům města není lhostejný osud pardubického piva ani další případné využití areálu pivovaru. Jsme připraveni se s nimi znovu setkat a prodiskutovat další strategické směřování," dodává Chovancová. Zástupci města tento krok vítají.

Autor: Nataša Hradní
Foto: ilustrační archiv redakce
Zdroj: Magistrát města Pardubic