Program Globus Lepší svět rozdělil finanční dary celostátním i regionálním organizacím a pomáhá i v oblastech zasažených tornádem…

Pardubice – Již pátým rokem Globus Lepší svět finančně pomáhá organizacím realizovat veřejně prospěšné projekty. O jeden milion korun se tak podělily tři organizace s celostátním působením, 500 tisíc korun rozdá Spiralis lidem pečujícím o své blízké v době koronaviru, 250 tisíc organizace Dobrá rodina, která podporuje náhradní rodiny a rovněž 250 tisíc obdrží Charita České republiky na pomoc seniorům. Další tři miliony pomohly 45 projektům v okolí hypermarketů Globus.

Jubilejních 20 milionů za pět let fungování rozdal program Globus Lepší svět organizacím a projektům, které pomáhají handicapovaným, dětem, seniorům a potřebným ve svém regionu. „Letos jsme 4 miliony korun rozdělili jak mezi malé, regionální projekty, které se o pomoc přihlásily, tak třem organizacím s celostátní působností. Každý z přihlášených měl jiný, ale vždy naléhavý námět, kterým chce pomoci svým klientům. Věříme, že se nám podařilo přispět dary ke zlepšení jejich situace,“ řekla Aneta Turnovská, tisková mluvčí hypermarketů Globus.

Všude tam, kde Globus působí, chce podpořit také regionální projekty

Pro malé komunitní organizace jsou často finanční prostředky nedostupné. Proto vznikl program Globus Lepší svět, kde se finanční podpora dostane každý rok 45 malým organizacím a jejich projektům, které nedosáhnou na jinou finanční pomoc. Jde vždy o tři projekty v každém regionu v okolí patnácti hypermarketů, letos byly v každém z nich rozděleny částky 100 tisíc, 60 tisíc a 40 tisíc korun. A jejich témata jsou pokaždé jiná jako letos, kdy byly na Pardubicku vybrány tyto projekty:

Oblastní charita Pardubice – cílem projektu „Spolu to s kyslíkovými koncentrátory zvládneme“ je zkvalitnění a rozšíření péče o nemocné s respiračními potížemi po prodělaném koronaviru. 100 000 Kč tak bude použito na nákup čtyř koncentrátorů kyslíku.

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. – cílem projektu je celková „Rekonstrukce školní budovy“, která slouží ke vzdělávání žáků se zdravotním kombinovaným postižením. 60 000 Kč pomůže při vybavení tréninkových bytů.

Oblastní spolek Českého červeného kříže Chrudim – cílem projektu „Použij AED, zachraň lidský život“ je pořízení automatizovaného externího defibrilátoru (AED) a jeho umístění na veřejně dostupném místě na Chrudimsku. Projekt jsme podpořili částkou 40 000 Kč.

Oblastní Charita Pardubice předání
« z 3 »

Všechny letos podpořené projekty v po celé ČR jsou na www.globus.cz.

Na pomoc lidem zasaženým tornádem přispěl Globus částkou 2 miliony korun

Globus soucítí se všemi, kterých se živelná katastrofa na jižní Moravě dotkla. Proto společnost přispěla částkou 2 miliony korun na transparentní účet města Hodonína, který byl zřízen na pomoc lidem v této postižené oblasti.

Zdroj a foto: Globus ČR, v.o.s.

 •  
 •  
 • V Ostřešanech by měl vzniknout semafor pro bezpečnější výjezd od Pardubic…
 • Ostřešany – Hejtman Martin Netolický jednal se starostou Ostřešan Josefem Vodrážkou a místostarostou Miroslavem Hofericou. Kromě rekonstrukcí silnic řešili například

  •  
  •  
 • Rekonstrukce Prioru je v plném proudu…
 • Pardubice – Demolice v obchodním domě Prior skončily a rekonstrukce započala. Práce pokračují i o prázdninách a vy se tak můžete

  •  
  •  
 • Pohádkový dědeček vyrazil autem pro rohlíky. I přes zákaz…
 • Pardubicko – Nejen v Pardubicích zajišťují strážníci dohled nad bezpečností v ulicích. Naše strážníky potkáte třeba v Holicích, Mikulovicích nebo Horním Jelení. Město

  •  
  •  
 • Kraj chce pomoci Čenkovicím s odstraněním staré nádrže na naftu…
 • Orlickoústecko – Hejtman Martin Netolický jednal se starostou Čenkovic Josefem Dostálkem. Hlavním tématem setkání byla problematika bývalé nádrže na naftu

  •  
  •  
 • Školská zařízení se vyrovnávají s poklesy příjmů z důvodu covidu. Kraj bude jednat o finanční pomoci…
 • Pardubice – Koronavirová pandemie zasáhla ve školství nejen školy samotné, ale také domovy mládeže, školní jídelny či Centrum celoživotního vzdělávání

  •  
  •